דקנים בעבר

הדקן                                                תחילת כהונה                                 סיום כהונה

 

פרופ' בנימין שרדני                              2011                                            2012

 

פרופ' גיל אפשטיין                               2012