מחזון למציאות - דקנים

בית הספר ללימודים מתקדמים, שהוקם לפי חזונו של רקטור האוניברסיטה דאז פרופ' יוסף מניס, נפתח בשנת 2011 ונוהל בשנתו הראשונה על-ידי הדקן הראשון של בית-הספר, פרופ' בנימין שרדני.

בשנת 2013 עבר בית הספר למשכן הקבע שלו בקומת הכניסה של בניין 403. החלל המרווח תוכנן במטרה לספק לסטודנטים, באווירה נינוחה, את מכלול השירותים לקידום לימודיהם ומחקריהם.

פרופ' גיל אפשטיין, אשר כיהן כדקן בית הספר ללימודים מתקדמים בשנים 2016-2011, פעל לפיתוחו של בית הספר בתקופה בה היה בתהליכי ביסוס והקמה, והוביל ארגון מחדש של הלימודים המתקדמים באוניברסיטה, לרבות רפורמות בעבודת הוועדות, בנהלים ובתקנון.

החל משנת 2016 ועד שנת 2020 כיהן פרופ' אריאל בנדור כדקן בית הספר. בין הרפורמות שהוביל פרופ' בנדור: הגדלת סכומי מלגות הנשיא לדוקטורנטים מצטיינים ושינוי בדרכי בחירת הזוכים, פתיחת מסלול להשלמת תזה לבעלי תואר שני בלי תזה ממוסדות אחרים, רפורמה בנהלים לכתיבת עבודת דוקטור כאסופת מאמרים, ושינויים רבים בהליכי התזה והדוקטורט, כל זאת על מנת למשוך ללימודים מתקדמים באוניברסיטת בר-אילן את מיטב המועמדים ולהבטיח סביבה מקצועית, נעימה ומעודדת לסטודנטים לתארים מתקדמים.

החל משנת 2020 מכהנת פרופ' רונית שריד כדקנית בית הספר ללימודים מתקדמים. 

 

הדקן/ית                                             תחילת כהונה                                 סיום כהונה

 

פרופ' בנימין שרדני                              10/2010                                      09/2011

 

פרופ' גיל אפשטיין                               10/2011                                       09/2016

 

פרופ' אריאל בנדור                              10/2016                                       09/2020 

 

פרופ' רונית שריד                                10/2020