דקנים בעבר

הדקן                                                תחילת כהונה                                 סיום כהונה

 

פרופ' בנימין שרדני                              10/2010                                      09/2011

 

פרופ' גיל אפשטיין                               10/2011                                       09/2016

 

פרופ' אריאל בנדור                              10/2016                                       09/2020 

 

פרופ' רונית שריד                                10/2020