הליך הקבלה לתואר שלישי ורשימת המסמכים הדרושים

 

לתשומת לבכם!

בתקופה זו לא ניתן להגיש מסמכים מקוריים עקב הקורונה.

עדכון בנושא הגשת מסמכים מקוריים בתקופת הקורונה.

 

דמי הרשמה –464 ₪.

ניתן להגיש מועמדות ולהתקבל לתואר השלישי במהלך כל השנה, למעט ליחידות המפורטות להלן:

  • המחלקה לפסיכולוגיה - הרישום יסתיים בסוף חודש אפריל 2021.
  • בית הספר לעבודה סוציאלית - הרישום יסתיים ב-18 במאי 2021.
  • הפקולטה למשפטים - למבקשים להתחיל את הלימודים בסמסטר א' - עד 30 ביוני, למבקשים להתחיל את הלימודים בסמסטר ב' - עד 31 בדצמבר 2021.
  • בית הספר למינהל עסקים - ניתן להגיש את הטפסים הנדרשים, המופיעים באתר בית הספר למינהל עסקים, בשני מועדים מובנים: ב- 5 במאי 2021 וב- 15 בנובמבר 2021.
  • המחלקה למדעי המדינה - יש לפנות למזכירות המחלקה לפני ביצוע תשלום והרשמה.

 

מניין שנות הלימודים ייעשה על פי השנה האקדמית שבה התחילו הלימודים לתואר, ולא על פי מועד הקבלה ללימודים. 

לפני ההרשמה יש לפנות למחלקה וכן מומלץ ליצור קשר עם מנחים מתאימים בנושא המבוקש ולוודא את פניותם להנחייה.

להרשמה לתואר שלישי 

על מועמדים שסיימו את לימודיהם לתואר שני באוניברסיטת בר אילן לשלוח את המסמכים הבאים:

קורות-חיים

צילום תעודת זהות

תמונה*

קישור לשליחת המסמכים לצורך השלמת הרישום המקוון

מועמדים שאינם בוגרי בר אילן בתואר שני יגיעו בשעות הקבלה עם המסמכים הבאים מקוריים וצילום של מסמכים אלה (לתשומת לבך, מסמכים מקוריים שיוגשו לא יוחזרו):

1. תעודת תואר ראשון או תעודת זכאות לתואר ראשון

2. גיליון ציונים לתואר ראשון

על בוגרי B.Ed לצרף גיליון ציונים של כל 4 שנות לימודיהם כולל ממוצע סופי משוקלל של תעודות הוראה ושל ה-B.Ed.

3. תעודת תואר שני או תעודת זכאות לתואר שני

4. גיליון ציונים לתואר שני

5. אישור על ציון התיזה לתואר שני (במידה והציון לא מופיע בגליון הציונים)

6. אישור על תשלום דמי פנייה  - דמי פניה אינם מוחזרים

7. צילום העמוד בתעודת זהות הכולל שם ומספר זהות

8. קורות חיים

9. תמונה*

*לאחר קבלת מסמך "אישור קבלת מסמכים" הנשלח בדואר אלקטרוני מספר ימים לאחר קבלת חומר ההרשמה,

יש להעלות תמונת פספורט דיגיטלית במערכת אינ-בר (מידע אישי לסטודנט).

בכניסה למערכת אינ-בר יש להיכנס ללשונית "העלאת קבצים" ואז "העלאת תמונה". הכניסה למערכת מתבצעת באמצעות הזנת תעודת הזהות וסיסמתך למערכות האוניברסיטה.

טרם יצרת סיסמה? לאחר קבלת מסמך "אישור קבלת מסמכים" הנשלח בדואר אלקטרוני מספר ימים לאחר קבלת חומר ההרשמה, ניתן ליצור סיסמה ראשונית. ליצירת סיסמה ראשונית לחץ כאן. 

במידה שתתקבל/י לאוניברסיטה התמונה תשמש גם עבור כרטיס הסטודנט.

בהיעדר המסמכים הנדרשים הבקשה לא תובא לדיון. המסמכים אשר יצורפו לטופסי ההרשמה לא יוחזרו.

יש מחלקות הדורשות מסמכים נוספים- ניתן להתעדכן באתרי המחלקות.

את המסמכים ניתן למסור במשרדי בית- הספר ללימודים מתקדמים,

בניין 403, קומת כניסה, בימים א', ג' בין השעות 14:00-11:30, בימים ב', ה', בין השעות 10:30-8:30

או במשרדי מדור שמ"ע איזור מורשת ישראל 19/502 ליד בניין שטרן, בימים א'-ה' בין השעות 18:00-8:30

מסמכים שאינם כתובים בעברית או באנגלית יש להגיש בתרגום רשמי של סוכנות תרגום מוסמכת בארץ.

במידה ויידרשו מסמכים נוספים, ניצור עמך קשר.

מסמכי הרשמה שיישלחו ישירות בדוא"ל ממוסד הלימודים בו נלמד התואר הקודם אל ביה"ס ללימודים מתקדמים, יכולים להיחשב, ברוב המקרים, כמסמך מקורי ורשמי.