הליך הקבלה לתואר שלישי ורשימת המסמכים הדרושים

 

מועדי הרשמה לתואר שלישי:

ההרשמה לתואר שלישי נמשכת במהלך כל השנה, פרט למחלקות הבאות:

פסיכולוגיה-  ההרשמה מסתיימת בסוף חודש אפריל

בית הספר לעבודה סוציאלית- ההרשמה בחודשים פברואר-יוני

מדעי המדינה- יש לפנות למזכירות המחלקה לפני ההרשמה וביצוע התשלום.

הפקולטה למשפטים

1. סוף חודש יוני – לקראת תחילת לימודים בראשית השנה האקדמית.

2. סוף חודש דצמבר – לקראת תחילת הלימודים סמסטר ב' (ספירת מנין השנים לפי השנה האקדמית ולא   מתאריך הקבלה).

בית הספר למינהל עסקים

בביה"ס למנהל עסקים יתקיימו דיונים בתיקי מועמדים ללימודי התואר השלישי בשני מועדים אלה:

1. עד לתאריך 17.11.2020

2. עד לתאריך 25.5.2021

מועמדים חדשים מתבקשים לשלוח את מסמכי ההרשמה לתואר שלישי כשבועיים לפני מועדי הישיבות של בית הספר ללימודים מתקדמים.

 

להרשמה לתואר שלישי 

על מועמדים שסיימו את לימודיהם לתואר שני באוניברסיטת בר אילן לשלוח את המסמכים הבאים:

קורות-חיים

צילום תעודת זהות

אישור זכאות לתואר שני

תמונה*

קישור לשליחת המסמכים לצורך השלמת הרישום המקוון

מועמדים שאינם בוגרי בר אילן בתואר שני יגיעו בשעות הקבלה עם המסמכים הבאים מקוריים וצילום של מסמכים אלה (לתשומת לבך, מסמכים מקוריים שיוגשו לא יוחזרו):

1. תעודת תואר ראשון או תעודת זכאות לתואר ראשון

2. גיליון ציונים לתואר ראשון**

3. תעודת תואר שני או תעודת זכאות לתואר שני

4. גיליון ציונים לתואר שני

5. אישור על ציון התיזה לתואר שני (במידה והציון לא מופיע בגליון הציונים)

6. אישור על תשלום דמי פנייה  - דמי פניה אינם מוחזרים

7. צילום העמוד בתעודת זהות הכולל שם ומספר זהות

8. קורות חיים

9. תמונה*

*לאחר קבלת מסמך "אישור קבלת מסמכים" הנשלח בדואר אלקטרוני מספר ימים לאחר קבלת חומר ההרשמה,

יש להעלות תמונת פספורט דיגיטלית במערכת אינ-בר (מידע אישי לסטודנט).

בכניסה למערכת אינ-בר יש להיכנס ללשונית "העלאת קבצים" ואז "העלאת תמונה". הכניסה למערכת מתבצעת באמצעות הזנת תעודת הזהות וסיסמתך למערכות האוניברסיטה.

טרם יצרת סיסמה? לאחר קבלת מסמך "אישור קבלת מסמכים" הנשלח בדואר אלקטרוני מספר ימים לאחר קבלת חומר ההרשמה, ניתן ליצור סיסמה ראשונית. ליצירת סיסמה ראשונית לחץ כאן. 

במידה שתתקבל/י לאוניברסיטה התמונה תשמש גם עבור כרטיס הסטודנט.

בהיעדר המסמכים הנדרשים הבקשה לא תובא לדיון. המסמכים אשר יצורפו לטופסי ההרשמה לא יוחזרו.

את המסמכים ניתן למסור במשרדי בית- הספר ללימודים מתקדמים,

בניין 403, קומת כניסה, בימים א', ג' בין השעות 14:00-11:30, בימים ב', ה', בין השעות 10:30-8:30

או במשרדי מדור שמ"ע איזור מורשת ישראל 19/502 ליד בניין שטרן, בימים א'-ה' בין השעות 18:00-8:30

מסמכים שאינם כתובים בעברית או באנגלית יש להגיש בתרגום רשמי של סוכנות תרגום מוסמכת בארץ.

* *על בוגרי B.Ed לצרף גיליון ציונים של כל 4 שנות לימודיהם כולל ממוצע סופי משוקלל של תעודות הוראה ושל ה-B.Ed.

במידה ויידרשו מסמכים נוספים, ניצור עמך קשר.

בשלב ראשון ניתן לשלוח את המסמכים  הרשמיים באמצעות קישור לטופס הפנייה. את המסמכים המקוריים יש להגיש תוך 60 יום מתאריך הגשת המועמדות.

מסמכי הרשמה שיישלחו ישירות בדוא"ל ממוסד הלימודים בו נלמד התואר הקודם אל ביה"ס ללימודים מתקדמים, יכולים להיחשב, ברוב המקרים, כמסמך מקורי ורשמי.