הליך הקבלה לתואר שלישי

 

מועדי הרשמה לתואר שלישי:

ההרשמה לתואר שלישי נמשכת במהלך כל השנה, פרט למחלקה לפסיכולוגיה בה ההרשמה מסתיימת בסוף חודש אפריל, פרט לבית הספר לעבודה סוציאלית בה ההרשמה בחודשים פברואר-יוני, ופרט למחלקה למדעי המדינה- יש לפנות למזכירות המחלקה לפני ההרשמה וביצוע התשלום.

הרשמה לתואר שלישי ניתן לבצע כאן

לאחר ההרשמה, יש לצרף את המסמכים הבאים:

מועמדים שסיימו את לימודיהם לתואר שני באוניברסיטת בר אילן, יש לשלוח לדוא"ל phd.office@biu.ac.il את המסמכים הבאים:

קורות-חיים

צילום תעודת זהות

אישור זכאות לתואר שני

תמונה*

מועמדים שאינם בוגרי בר אילן בתואר שני, יש לצרף את המסמכים הללו בעותק אחד,

במקור או בצילום מאושר:

1. תעודת תואר ראשון או תעודת זכאות לתואר ראשון

2. גיליון ציונים לתואר ראשון**

3. תעודת תואר שני או תעודת זכאות לתואר שני

4. גיליון ציונים לתואר שני

5. אישור על ציון התיזה לתואר שני (במידה והציון לא מופיע בגליון הציונים)

6. אישור על תשלום דמי פנייה  - דמי פניה אינם מוחזרים

7. צילום העמוד בתעודת זהות הכולל שם ומספר זהות

8. קורות חיים

9. תמונה*

*לאחר קבלת מסמך "אישור קבלת מסמכים" הנשלח בדואר אלקטרוני מספר ימים לאחר קבלת חומר ההרשמה,

יש להעלות תמונת פספורט דיגיטלית במערכת אינ-בר (מידע אישי לסטודנט).

בכניסה למערכת אינ-בר יש להיכנס ללשונית "העלאת קבצים" ואז "העלאת תמונה". הכניסה למערכת מתבצעת באמצעות הזנת תעודת הזהות וסיסמתך למערכות האוניברסיטה.

טרם יצרת סיסמא? ליצירת סיסמה ראשונית לחץ כאן.

במידה שתתקבל/י לאוניברסיטה התמונה תשמש גם עבור כרטיס הסטודנט.

בהיעדר המסמכים הנדרשים הבקשה לא תובא לדיון. המסמכים אשר יצורפו לטופסי ההרשמה לא יוחזרו.

את המסמכים ניתן למסור במשרדי בית- הספר ללימודים מתקדמים,

בניין 403, קומת כניסה, בימים א', ג' בין השעות 14:00-11:30, בימים ב', ה', בין השעות 10:30-8:30

או במשרדי מדור שמ"ע איזור מורשת ישראל 19/502 ליד בניין שטרן, בימים א'-ה' בין השעות 18:00-8:30

מסמכים שאינם כתובים בעברית או באנגלית יש להגיש בתרגום רשמי של סוכנות תרגום מוסמכת בארץ.

* *על בוגרי B.Ed לצרף גיליון ציונים של כל 4 שנות לימודיהם כולל ממוצע סופי משוקלל של תעודות הוראה ושל ה-B.Ed.

במידה ויידרשו מסמכים נוספים, ניצור עמך קשר.