דבר הדקנית למועמדים

כמועמדים וכסטודנטים לתואר מתקדם בחרתם במסלול האקדמי להתמחות, לרכישת מיומנויות מקצועיות ולהגשמת שאיפותיכם. השכלה ומחקר אקדמי מציידים אתכם בידע, בכלים לחשיבה ביקורתית, ובמיומנויות ניתוח וכתיבה מדעית המקנים לכם יתרון איכותי בעבודה ובחברה. צבירת ידע וחדשנות הם יעד להתקדמות אישית וחברתית המאפשר התמודדות טובה עם האתגרים הניצבים בפנינו. 

אוניברסיטת בר-אילן, באמצעות בית הספר ללימודים מתקדמים, פותחת בפניכם מגוון רחב של תחומי לימוד רלוונטיים וחדשניים. בית הספר הינו גוף שייעודו להוות בית לסטודנטים ללימודים מתקדמים החל מהגשת המועמדות ועד לסיום התואר. סגל בית הספר פועל במישורים האקדמיים מול המחלקות והפקולטות וכן במישורי התמיכה האישית, הליווי הפרטני ואף בסיוע כלכלי על בסיס מצוינות ונזקקות. סגל בית הספר אמון על תמיכה ופתרון בעיות תוך מתן יחס אישי על מנת לאפשר לכל סטודנט/ית הצלחה ומימוש עד תום של מסלול הלימודים, המחקר וההתמחות.  

כדקנית בית הספר ללימודים מתקדמים אינני רואה לנגד עיני ציבור של אלפי סטודנטים, אלא אלפי פרטים מיוחדים וייחודיים על שלל צרכיהם המגוונים ומסלולי ההתקדמות האישיים בהם בחרו. אני מתחייבת לתהליך מתמיד של בחינה, שינוי ושיפור במטרה לעמוד בציפיותיהם של אלו שבחרו ללמוד לתואר מתקדם באוניברסיטת בר-אילן. כחלק מהראיה האישית של הסטודנטיות והסטודנטים, אקבל בברכה פניות הנוגעות לנושאים הקשורים לתכניות הלימודים שלכם ולהתפתחותכם האקדמית.

ליצירת קשר עימי ועם סגל בית הספר ללימודים מתקדמים.

 

להתראות!

פרופ' רונית שריד
דקנית בית הספר ללימודים מתקדמים