מסלולי הלימוד

 

מסלולי הלימוד ותכניות הלימודים

 
לימודי התואר השני ("מוסמך") מיועדים לבוגרי תואר ראשון בעלי הישגים טובים. מטרת הלימודים הינה להרחיב את הידע שרכשו התלמידים במהלך לימודיהם ולהעמיקו, ולהכשירם לקראת מחקר בתחום התמחותם.
 
הלימודים לתואר "מוסמך" מתנהלים במספר מסלולים:
 
  •  
 
מסלול מחקרי (עם תיזה) – מטרתו לפתח את כושרם המחקרי של התלמידים ולהעמיק את ידיעותיהם בתחום לימודיהם. מסלול זה מאפשר המשך לימודים לתואר שלישי.
 
  •  
 
מסלול לא מחקרי (ללא תיזה) – מטרתו להרחיב ולהעמיק את ההשכלה האקדמית של התלמידים. קיים רק בחלק מן המחלקות ומסיימיו לא יוכלו להציג מועמדותם ללימודים לתואר שלישי.
 
  •  
 
מסלול ישיר (מזורז) לתואר ראשון ושני – מאפשר סיום לימודי תואר ראשון ושני בפרק זמן של 4 שנים במסלול ללא תיזה וסיום תוך 5 שנים במסלול עם תיזה.
 
  •  
 
מסלול משולב לדוקטורט – שילוב של לימודי תואר שני במשך שנתיים ועוד ארבע שנות לימוד במסגרת התואר השלישי.
 
  •  
 
תכניות מרוכזות – בחלק מן המחלקות מתקיימות תכניות לימוד מרוכזות לתואר שני במסלול ללא תיזה. התכניות המרוכזות מתקיימות במחלקות הבאות:
 
 
הפקולטה למשפטים:
 
 
 
תואר שני במשפטים – מסלול מיוחד ללא עבודת מחקר לשופטים, לעורכי דין ולמשפטנים.
תואר שני בלימודי משפט- מסלול ללא עבודת מחקר לבוגרי תואר ראשון שאינם משפטנים.
 

 

למידע נוסף באתר הפקולטה למשפטים.
 
 
ביה"ס למינהל עסקים:
 
 
תואר שני למנהלים EMBA
תואר שני בין-לאומי IMBA
 
למידע נוסף באתר ביה"ס למינהל עסקים.