מסלולי הלימוד לתואר שני

לימודי התואר השני ("מוסמך") מיועדים לבוגרי תואר ראשון בעלי הישגים נאותים. מטרת הלימודים הינה להרחיב ולהעמיק את הידע שרכשו התלמידים במהלך לימודיהם, ולהכשירם לקראת מחקר בתחום התמחותם. באופן טבעי, מרבית הסטודנטיות והסטודנטים ללימודי התואר השני בוחרים בתחום קרוב לזה שנלמד במסגרת התואר הראשון. יחד עם זאת, ניתן ללמוד תחום דעת שונה מלימודי התואר הראשון, ובמקרה כזה נדרשים על-פי-רוב קורסי השלמה.

תנאי הקבלה

על המועמדים להיות בעלי תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר בממוצע ציונים 76 לפחות. יחד עם זאת, ברוב המחלקות נדרש ממוצע ציונים גבוה יותר ועמידה בדרישות הסף אינה מבטיחה קבלה.

הקבלה לתואר מותנית בהמלצת המחלקה/ הפקולטה. במחלקות מסוימות הליך הקבלה כולל שלבים נוספים כגון ראיון ו/או בחינה. ההחלטה הסופית על קבלת המועמדים וקביעת תנאי קבלתם, כולל קורסי השלמה, תהיה בידי בית הספר ללימודים מתקדמים. 

מכתב הקבלה יפרט ויכלול את תנאי הלימודים שיחולו על המועמדים.

לצפייה בתנאי הקבלה במחלקה המבוקשת 

מסלולי התואר השני

תואר שני עם תזה - מטרתו לפתח את כישוריהם המחקריים של התלמידים ולהעמיק את ידיעותיהם בתחום לימודיהם. גולת הכותרת במסלול היא עבודת מחקר אישית (תזה) בהנחיית חוקרת או חוקר מהאוניברסיטה. מסלול זה מאפשר המשך לימודים לתואר השלישי.

תואר שני ללא תזה – מהווה לימודי המשך של התואר הראשון. מסיימי מסלול זה לא יוכלו להגיש את מועמדותם ללימודי התואר השלישי, אלא אם ישלימו עבודת תזה.

מסלול השלמת תזה – מיועד לבעלי תואר שני ללא תזה, מאוניברסיטת בר-אילן או ממוסד מוכר אחר, המעוניינים לכתוב עבודת תזה. 

מסלול ישיר לתואר ראשון ושני – מאפשר לימודי תואר ראשון ושני בפרק זמן מקוצר במסלול עם תזה וללא תזה.

משך הלימודים התקני של שלושת המסלולים הראשונים הוא שנתיים, אם כי קיימים מסלולים מקוצרים או ארוכים יותר. משך המסלול הישיר לתואר ראשון ושני הוא ארבע שנים, וחמש שנים במסלול עם תזה.    

בנוסף, קיים מסלול משולב לדוקטורט המשלב לימודי תואר שני במשך שנתיים וארבע שנות לימוד נוספות במסגרת התואר השלישי. מסלול זה מיועד לסטודנטים מצטיינים שהחלו את לימודיהם בתכנית לתואר שני עם תזה, ושסיימו את מכסת קורסי התואר השני בממוצע הנדרש בתוך שנתיים מתחילת לימודיהם לתואר השני. סטודנטים אלה יגישו הצעת מחקר לדוקטורט במקום עבודת תזה ויהיו זכאים לתואר שני לאחר שהצעת המחקר שלהם תאושר.  

תכניות מרוכזות – בחלק מן המחלקות מתקיימות תכניות לימוד מרוכזות לתואר שני במסלול ללא תיזה. התכניות המרוכזות מתקיימות במחלקות הבאות:
 
הפקולטה למשפטים: תואר שני במשפטים – מסלול מיוחד ללא עבודת מחקר לשופטים, לעורכי דין ולמשפטנים.

תואר שני בלימודי משפט- מסלול ללא עבודת מחקר לבוגרי תואר ראשון שאינם משפטנים.

למידע נוסף באתר הפקולטה למשפטים.

 

ביה"ס למינהל עסקים: תואר שני למנהלים EMBA

 IMBAתואר שני בין-לאומי  

למידע נוסף באתר ביה"ס למינהל עסקים.
 

המחלקה למדעי המדינה