סגל ושעות קבלה

פרופ' אריאל בנדור

דיקן 

03-5317585

dean.grad-school@biu.ac.il

פרופ' רונית שריד

סגנית דיקן 

03-5318524

ma.office@biu.ac.il

גב' חגית אהרון

סגנית מינהלית לדיקן

03-5317585

hagit.aharon@biu.ac.il

גב' רינת דנינו

ראש מדור תואר שני

03-5318572

rinat.dannino@biu.ac.il

גב' עידית ברק

ראש מדור תואר שלישי

03-5318556

idith.barak@biu.ac.il

 

קבלת קהל:

בימים א', ג' בין השעות: 14:00-11:30

בימים ב', ה' בין השעות: 10:30-08:30

ביום ד' אין קבלת קהל.

 

מענה טלפוני:

בימים א'- ה': 11:30-10:30 ו- 14:30-13:30

טל' תואר שני:                                              טל' תואר שלישי

03-5318572, 03-5318524                        03-5318556, 03-5318458

 

ניתן להעזר מרכז שירות וגיוס 

בימים א'-ה' 17:00-09:00

ביום ו' – 12:00-8:30 (רק במרכז הפרונטלי)

איזור 502 מבנה 19

טל': *9392/ 03-5317000