סגנית דקנית בית הספר ללימודים מתקדמים

פרופ' זהר לבנת, סגנית הדקנית

פרופ' זהר לבנת היא בלשנית וחוקרת שיח מן המחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות.

היא מתמחה בחקר השיח המדעי והשיח הפוליטי, ברטוריקה פוליטית, באירוניה לשונית ובחקר העברית הדבורה.

היא עורכת את כתב העת "בלשנות עברית" היוצא לאור בהוצאת אוניברסיטת בר אילן.

 

פרופ' זהר לבנת