סגנית הדקן

פרופ' זהר לבנת

פרופ' זהר לבנת היא בלשנית וחוקרת שיח מן המחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות.

פרופ' לבנת מתמחה בחקר השיח המדעי והשיח הפוליטי, ברטוריקה פוליטית, באירוניה לשונית ובחקר העברית הדבורה.

בנוסף, עורכת את כתב העת "בלשנות עברית" היוצא לאור בהוצאת אוניברסיטת בר אילן.