הרשמה

רישום לשנה"ל תשפ"ד 2024-2023

 רישום לתואר שני לשנת הלימודים תשפ"ד 2024-2023

בנוסף, עדיין ניתן להירשם לסמסטר ב' בשנת הלימודים הנוכחית תשפ"ג 2023-2022!               רישום לסמסטר ב' תואר שני תשפ"ג 2023-2022

 

בין אם נרשמת לשנה זו ובין אם נרשמת לשנה הבאה, להלן רשימת המסמכים הנדרשים להשלמת הליך הרישום לתואר שני. 

 

 

רישום לתואר שלישי לשנת הלימודים תשפ"ד 2024-2023 

בנוסף, עדיין ניתן להירשם לשנת הלימודים הנוכחית תשפ"ג 2023-2024!                                     רישום לתואר שלישי תשפ"ג 2023-2022 

בין אם נרשמת לשנה זו ובין אם נרשמת לשנה הבאה, להלן רשימת המסמכים הנדרשים להשלמת הליך הרישום לתואר שלישי.