הרשמה

רישום לשנה"ל תשפ"ה 2025-2024 ולסמסטר ב' תשפ"ד 2024-2023

 

 

 רישום לתואר שני לשנת הלימודים תשפ"ה 2024-2025

 

רישום לתואר שני לשנת הלימודים תשפ"ד - סמסטר ב' בלבד! 2024-2023

להלן רשימת המסמכים הנדרשים להשלמת הליך הרישום לתואר שני. 

 

רישום לתואר שלישי לשנת הלימודים תשפ"ה 2024-2025

רישום לתואר שלישי לשנת הלימודים תשפ"ד 2024-2023 

 להלן רשימת המסמכים הנדרשים להשלמת הליך הרישום לתואר שלישי.