טפסים - תואר שלישי

טופסי בית הספר ללימודים מתקדמים - המדור לתואר שלישי

 

טופסי בר-אילן עברו למערכת הטפסים החדשה בפורטל הארגוני בר-אילן שלי.
להלן פירוט הטפסים של המדור לתואר השלישי על-פי נושאים, וקישורים לטפסים בפורטל בר-אילן שלי. 

הסבר על מאגר הטפסים ואופן ההזדהות

הנחיות למילוי טופס PDF ללא הדפסה

Forms in English


הגשת מועמדות

טופס הרשמה 

טופס בקשה לקבלה סטודנט לתואר שלישי במסלול המשולב (מחלקה)

 

טפסים שוטפים לסטודנטים

- טופס פניה כללי

טופס לבקשות שונות - חידוש לימודים, חופשה מלימודים, מועד מיוחד, הגשת עבודה באיחור, שינוי נושא מחקר, שינוי מנחה, לימודים בין מוסדיים, אחר.

- בקשה להארכה בהגשת עבודת דוקטור/ בקשה להארכה בהגשת הצעת מחקר - טפסים מקוונים במערכת האינ-בר (יש להקליק על "בקשות ואישורים", "הגשת בקשה", בחירת קטגוריה: "בקשות להארכה").
 

הגשת הצעת מחקר

- נהלים להגשת הצעה לתוכנית מחקר 

טופס הגשת הצעת מחקר לעבודת דוקטור (מחלקה)  - על המחלקה לצרף טופס זה בהעברת ההצעה וחוות-דעת השופטים לאישור בית הספר ללימודים מתקדמים. 

טופס בקשה להגשת עבודת דוקטור במתכונת של אסופת מאמרים

- הנחיות להגשת עבודת דוקטור המורכבת ממאמרים 
 

כללי

נוהל דיווח על התקדמות במחקר 

 

הנחיות וטפסים להגשת עבודת דוקטור

הנחיות להגשת עבודת דוקטור 

אישור המנחה להגשת עבודת הדוקטור - טופס למילוי המנחה

- טופס הנחיות להגשת עבודת הדוקטור - טופס לסטודנט/ית

- טופס הצהרת סטודנט/ית המחקר עם הגשת עבודת הדוקטור לשיפוט - טופס לסטודנט/'ת

- טופס פרטים אישיים בעת הגשת עבודת הדוקטור- טופס לסטודנט/ית

- אישור עורך לשון - טופס לסטודנט/ית

טופס נלווה להגשת עבודת דוקטור במתכונת של אסופת מאמרים

 

הגשת עבודת הדוקטור לספריה (לאחר אישור העבודה על ידי הוועדה)

נהלי מסירת עותקים לספריה המרכזית