יצירת קשר

בית הספר ללימודים מתקדמים

בניין 403 קומת כניסה

אוניברסיטת בר אילן

רמת גן 52900
 

פרטי יצירת קשר:

תואר שני:     03-5318572/8524 מייל: MA.office@mail.biu.ac.il         

תואר שלישי: 03-5318458/8556 מייל: phd.office@mail.biu.ac.il

מענה טלפוני בימים א'-ה' בין השעות 11:30-10:30 ו- 14:30-13:30