תואר שני

המדור ללימודי התואר השני בבית הספר ללימודים מתקדמים, יחד עם הראשים האקדמיים של בית הספר, מופקד על הטיפול בכלל הנושאים הקשורים לתכניות לימודים, קבלה ומהלך הלימודים לתואר השני:
 

*  בדיקה ואישור תכניות לימודים חדשות

* הגדרת תנאי הקבלה ונהלי הלימודים לתואר השני

* קבלת סטודנטים לתואר שני ולהשלמת תזה

* שירות כמנהל הסטודנטים לתואר שני (סטטוס וכו')

* אחריות לניהול תקין של התהליכים הנוגעים ללימודי התואר השני

* טיפול בנושאים הנוגעים ליחסי מנחה-מונחה ועבודת המחקר

* בקרה ואישור הצעות המחקר לתואר שני 

* אישור מנחים לעבודות מחקר לתואר שני

* בקרת הליך השיפוט של עבודות התזה  

* סיוע וייעוץ למנחים ולראשי הוועדות המחלקתיות לתארים מתקדמים

* אישור הרכב הוועדות המחלקתיות לתארים מתקדמים

* אחריות אקדמית להענקת מלגות ופרסים