תואר שלישי

 
הלימודים לקראת התואר "דוקטור לפילוסופיה" (תואר שלישי) הם השלב המתקדם ביותר בהשכלה האקדמית. הלימודים כוללים השתתפות בקורסים כאשר גולת הכותרת היא ביצוע וכתיבה של עבודת מחקר, עיונית או ניסויית, שיש בה משום תרומה מהותית לקידום הידע וההבנה.  
 
תלמידי התואר השלישי נדרשים להוכיח ידע נרחב, יוזמה, עצמאות, דמיון, התעמקות, כושר שיפוט והתמדה אשר יאפשרו להם לבצע מחקר רחב היקף. על עבודת המחקר לתואר השלישי לייצג חדשנות ומקוריות ולהוות אבן דרך משמעותית בעלת ערך לקהילה בתחום הדעת הנחקר.
 
המדור ללימודי התואר השלישי בבית הספר ללימודים מתקדמים, יחד עם הוועדה האקדמית של בית הספר, מופקד על הטיפול בכלל הנושאים הקשורים בקבלה, מהלך וסיום הלימודים:

* הגדרת תנאי הקבלה ונהלי הלימודים לתואר שלישי

* קבלת סטודנטים לתואר שלישי ולמסלולי השלמות

* שירות כמנהל הסטודנטים לתואר שלישי (סטטוס ורשם)

* הקניית כלים לסטודנטים המסייעים להתנהלות במרחב האקדמי

* טיפול בנושאים הנוגעים ליחסי מנחה-מונחה ועבודת המחקר

* בקרה ואישור הצעות המחקר לתואר שלישי

* אישור מנחים לעבודות המחקר

* ניהול הליך השיפוט של עבודות הדוקטור 

* הפקת תעודות התואר דוקטור לפילוסופיה

* אישור הרכב הוועדות המחלקתיות לתארים מתקדמים

* סיוע וייעוץ למנחים ולראשי הוועדות המחלקתיות לתארים מתקדמים

* אחריות אקדמית להענקת מלגות ופרסים

 
האוניברסיטה משקיעה משאבים רבים בעידוד תלמידי המחקר הכוללים, בין היתר, הענקת מלגות נשיא לדוקטורנטיות/ים מצטיינים. המלגות ניתנות על בסיס תחרותי עד סכום של 72,000 ש"ח בשנה, בנוסף לפטור משכר לימוד והשתתפות במימון נסיעה להצגת עבודת המחקר בכנס בינלאומי. המלגה ניתנת בכפוף להתחייבות לסיים את הדוקטורט בפרק זמן של 4 שנים.
בנוסף, לדוקטורנטיות/ים במדעי האדם מוענקים פרסים על פרסום מאמרים. לפרטים נוספים יש לעיין בנוהל "פרסי הנשיא והדקנית לדוקטורנטיות/ים על פרסום מאמרים".