טפסים - תואר שני

טופסי בר-אילן עברו למערכת הטפסים החדשה בפורטל הארגוני בר-אילן שלי.
הסבר על מאגר הטפסים ואופן ההזדהות

הנחיות למילוי טופס PDF ללא הדפסה


להלן פירוט הטפסים של המדור לתואר השני על-פי נושאים:

הגשת מועמדות

טופס הרשמה 


טפסים שוטפים לסטודנטים

טופס פניה כללי

טופס פניה לוועדה לתואר שני 

טופס הגשת הצעת מחקר לתואר שני

טופס תיקונים להצעת מחקר

בקשה להגשת עבודה באיחור

בקשה לשינוי מעמד

בקשה להארכת לימודים - באמצעות טופס מקוון במערכת האינ-בר (יש להקליק על "בקשות ואישורים", "הגשת בקשה", בחירת קטגוריה: בחירה בקטגוריה המתאימה). 

בקשה לפטור או להכרה בקורסים - באמצעות טופס מקוון במערכת האינ-בר (יש להקליק על "בקשות ואישורים", "הגשת בקשה", בחירת קטגוריה: בחירה בקטגוריה המתאימה). 

בקשה לבחינה במועד מיוחד - באמצעות טופס מקוון במערכת האינ-בר (יש להקליק על "בקשות ואישורים", "הגשת בקשה", בחירת קטגוריה: בחירה בקטגוריה המתאימה). 

בקשה לחידוש לימודים - באמצעות טופס מקוון במערכת האינ-בר (יש להקליק על "בקשות ואישורים", "הגשת בקשה", בחירת קטגוריה: בחירה בקטגוריה המתאימה). 

 

Forms in English