דיסרטציות

 

מאגר עבודות הדוקטור שנכתבו על ידי דוקטורנטים במחלקות שונות באוניברסיטה מכיל את שם העבודה,

שם המנחה/ים  והשנה שבה אושרה העבודה והוענק התואר "דוקטור לפילוסופיה" לסטודנט.

כמו כן מתפרסמת רשימת העבודות הנמצאות בתהליך כתיבה. 

המאגר מתעדכן באופן שוטף כל שבוע.

עבודות דוקטור שהסתיימו

עבודות דוקטור בתהליך כתיבה

חוברת מסיימים תשע"ח