הגשת מסמכים מקוריים

מיועד למועמדים ולסטודנטים שהתקבלו עד לשנה"ל תשפ"ג, כולל

 

להלן הדרכים להגשת מסמכים מקוריים למועמדים ולסטודנטים לתואר שני ושלישי:

את המסמכים המקוריים ניתן להמציא בדרכים הבאות-

  1. לצרפם במהלך ביצוע ההרשמה באופן מקוון. מסמכים חתומים דיגיטלית ייחשבו כמסמכים מקוריים.
  2. למי שכבר הגיש מועמדות- ניתן להעביר מסמכים חתומים דיגיטלית באמצעות טופס פניה לתואר שני או טופס פניה לתואר שלישי
  3. שליחת המסמכים ישירות ממוסד הלימודים בו נלמדו הלימודים הקודמים. לתואר שני יש לשלוח לדוא"ל  -ma.office@biu.ac.il . לתואר שלישי יש לשלוח לדוא"ל - Phd.Office@biu.ac.il .
  4. במסגרת קבלת קהל במדור לשירות וגיוס - הממוקם באזור 502, ליד בניין שטרן (605) ופתוח לקהל בימים א'-ה', בשעות 16:00-10:00.
  5. במסגרת קבלת קהל בבית הספר ללימודים מתקדמים - בניין 403, קומת כניסה בשעות קבלת קהל.
  6. במזכירות המחלקה – בחלק מן המחלקות ניתן להציג מסמכים מקוריים, יש לבדוק במזכירות הסטודנטים. לתשומת לבך, הצגת מסמכים מקוריים במחלקה הינה רק בתיאום מראש.

המסמכים המוצגים צריכים להיות מקוריים ונושאים חתימה של בעל תפקיד במוסד הקודם וחותמת של המוסד הקודם.

על המועמדים/סטודנטים להציג את המסמכים המקוריים בצירוף צילום של המסמכים.

הצילומים ייחתמו כזהים למקור והמסמכים המקוריים יוחזרו למועמדים/סטודנטים.