רשימת המחלקות בהן ההרשמה לתואר שני הסתיימה

 

ההרשמה ללימודי תואר שני לשנה"ל תשפ"ג פתוחה בכל המחלקות!

 

ההרשמה ללימודי תואר שני לשנה"ל תשפ"ב סגורה מלבד מחלקות המקיימות תכניות לימודים שאינן מתחילות בסמסטר א' כמפורט להלן: 

הפקולטה למשפטים: התכניות שמתחילות בסמסטר חורף- תכנית מרוכזת למשפטנים.

הפקולטה להנדסה

המחלקה לכימיה

הפקולטה למדעי החיים - מסלול ללא תזה

לימודים בינתחומיים - ניהול ויישוב סכסוכים ומשא ומתן

המחלקה למדעי המחשב