רשימת המחלקות בהן הסתיימה ההרשמה לתואר שני

מחלקות לתואר שני בהן נסגרה ההרשמה:
 

ההרשמה ללימודי תואר שני לשנה"ל תש"פ פתוחה בכל המחלקות מלבד:

המחלקה לפסיכולוגיה - פרט לפסיכולוגיה חברתית-ארגונית ופסיכולוגיה קוגניציה, רגש ומוח.

ההרשמה ללימודי תואר שני לשנה"ל תשע"ט נסגרה בכל המחלקות מלבד: הפקולטה למשפטים סמסטר קיץ לבוגרי חברה ורוח ובוגרי כלכלה ומינהל עסקים בלבד, תכנית המנהלים במגזר הציבורי בבית הספר למינהל עסקים, הפקולטה להנדסה - סמסטר ב'