רשימת המחלקות בהן הסתיימה ההרשמה לתואר שני

מחלקות לתואר שני בהן נסגרה ההרשמה:
 

ההרשמה ללימודי תואר שני נסגרה בכל המחלקות מלבד:

הפקולטה למשפטים סמסטר חורף למשפטנים בלבד

תכנית המנהלים במגזר הציבורי בבית הספר למינהל עסקים

הפקולטה להנדסה - סמסטר ב'