רשימת המחלקות בהן הסתיימה ההרשמה לתואר שני

מחלקות לתואר שני בהן נסגרה ההרשמה:
 

ההרשמה ללימודי תואר שני לשנה"ל תש"פ פתוחה בכל המחלקות מלבד:

רישום לסמסטר ב' בפקולטה להנדסה וסמסטר חורף בפקולטה למשפטים.