רשימת המחלקות בהן הסתיימה ההרשמה לתואר שני

מחלקות לתואר שני בהן נסגרה ההרשמה:
 

ההרשמה ללימודי תואר שני לשנה"ל תש"פ סגורה בכל המחלקות מלבד:

לימודי משפט סמסטר קיץ בפקולטה למשפטים.

 

ההרשמה ללימודי תואר שני לשנה"ל תשפ"א פתוחה בכל המחלקות מלבד:

המחלקה לפסיכולוגיה - פסיכולוגיה קלינית, פסיכולוגיה קלינית של הילד, פסיכולוגיה שיקומית קלינית.

ביה"ס לעבודה סוציאלית - תכניות השלמה בהתרכזות הטיפולית, תכנית השלמה להתרכזות שיקום ובריאות, מגמה טיפולית.

המחלקה לאמנות יהודית - טיפול באמצעות אמנויות - אמנות חזותית.

המחלקה לקרימינולוגיה - קרימינולוגיה קלינית.