רשימת המחלקות בהן הסתיימה ההרשמה לתואר שני

מחלקות לתואר שני בהן נסגרה ההרשמה:
 

ההרשמה ללימודי תואר שני לשנה"ל תשפ"ב פתוחה בכל המחלקות מלבד:

פסיכולוגיה קלינית.

 

ההרשמה ללימודי תואר שני לשנה"ל תשפ"א סגורה בכל המחלקות מלבד הרישום לסמסטר ב בתכניות מסוימות במחלקות: חשבונאות, ניהול תעשייתי לסמסטר ב והפקולטה למשפטים (לימודי משפט-סמסטר קיץ).