רשימת המחלקות בהן הסתיימה ההרשמה לתואר שני

מחלקות לתואר שני בהן נסגרה ההרשמה:


ההרשמה ללימודי תואר שני לשנה"ל תשפ"א סגורה.

ההרשמה ללימודי תואר שני לשנה"ל תשפ"ב פתוחה בכל המחלקות מלבד:

המחלקה לפסיכולוגיה: פסיכולוגיה קלינית, פסיכולוגיה חברתית-ארגונית.

המחלקה לניהול: ניהול מערכות בריאות, ניהול מערכות בריאות במגמת בריאות הציבור.

המחלקה לאמנות יהודית.

המחלקה לקרימינולוגיה: קרימינולוגיה קלינית, קרימינולוגיה שיקומית.

המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה: מגמת סוציולוגיה ארגונית, מגמת ייעוץ אירגוני

בית הספר לעבודה סוציאלית:
תכנית ההשלמה לתואר שני (לבעלי תארים מתחומים אחרים) התרכזות טיפולית, התרכזות שיקום ובריאות, התרכזות פיתוח קהילתי  וארגוני.
התכנית לתואר שני (לבעלי תואר ראשון בעבודה סוציאלית) - מגמה טיפולית, מגמת שיקום ובריאות.