ארגז הכלים לתלמידי מחקר -סדנאות תשפ"ד

ארגז כלים לתלמידות ותלמידי מחקר לתואר שני ושלישי תשפ"ד סמסטר א'

בית הספר ללימודים מתקדמים מזמין אתכם, סטודנטיות וסטודנטים הלומדים לתואר שני ושלישי, להצטרף לתכנית העשרה שמטרתה להקנות כלים להתנהלות במרחב האקדמי.

התכנית כוללת סדרת הרצאות בגוון נושאים.

ניתן להשתתף בכל ההרצאות או בחלקן, בהרשמה מראש.

ההרצאות תועברנה בזום.

לתכנית ההרצאות והרשמה 

להתראות,

צוות ביה"ס ללימודים מתקדמים