מי אנחנו

אם אתם שוקלים לימודים לתואר שני, לתואר שלישי (דוקטורט), או שאתם כבר בעיצומם, כדאי שתכירו את בית הספר ללימודים מתקדמים באוניברסיטת בר אילן.

בית הספר ללימודים מתקדמים הוא הגוף המרכזי המופקד – אקדמית ומינהלית – על הלימודים לתארים מתקדמים באוניברסיטה, ומרכז את הטיפול בסטודנטים לתואר שני ושלישי מכל המחלקות. בית הספר מטפל בעשרות רבות של תכניות לימודים שבהן לומדים קרוב ל-10,000 סטודנטים, ביניהם למעלה מ-2,000 לתואר שלישי. בית הספר מלווה את הסטודנטיות והסטודנטים לתארים מתקדמים החל משלב הגשת המועמדות ועד להשלמת התואר, תוך מתן מענה אישי וליווי במהלך ההתפתחות האקדמית, המקצועית והאישית.

יעד מרכזי של בית הספר הוא לשמש כמסגרת-על שתמנף את פעילות המחקר באוניברסיטה, באמצעות בקרה וליווי של תלמידי המחקר, מועמדים וסטודנטים כאחד, לצד פיתוח תכניות לימודים חדשות. בנוסף, בית הספר מסייע במתן כלים להתנהלות במרחב האקדמי הן כתלמידי מחקר והן כחוקרים עצמאיים.  

תחומי הפעילות המרכזיים של בית הספר ללימודים מתקדמים:

*  בדיקה ואישור תכניות לימודים חדשות

* הגדרת תנאי הקבלה ונהלי הלימודים לתארים מתקדמים

* קבלת סטודנטים לתואר שני ושלישי

* שירות כמנהל הסטודנטים לתארים מתקדמים (סטטוס וכו')

* הקניית כלים לסטודנטים במגוון תחומים

* טיפול בנושאים הנוגעים ליחסי מנחה-מונחה ועבודת המחקר

* בקרה ואישור הצעות המחקר לתואר שני שלישי (כולל אישור מנחים)

* בקרת הליך השיפוט של עבודות התזה וניהול הליך השיפוט של עבודות הדוקטור 

* סיוע וייעוץ למנחים ולראשי הוועדות המחלקתיות לתארים מתקדמים

* אישור הרכב הוועדות המחלקתיות לתארים מתקדמים

* אחריות אקדמית להענקת מלגות ופרסים, לרבות מלגות הנשיא לדוקטורנטים מצטיינים

 

ועדת קבע אקדמית

בבית הספר ללימודים מתקדמים פועלת ועדת קבע אקדמית בין-תחומית בראשות דקנית בית-הספר, הכוללת כ-20 חברי סגל בכיר המייצגים את הפקולטות והדיסציפלינות השונות באוניברסיטה. ועדת הקבע פועלת באמצעות ועדות משנה, המופקדות בין היתר על פיתוח ואישור תוכניות לימודים חדשות לתארים מתקדמים, עדכון הנהלים המתייחסים למועמדים ולסטודנטים לתארים מתקדמים, קבלת תלמידים, אישור הצעות מחקר לתזה ולדוקטורט ואישור עבודות תזה ודוקטורט.