תקנון ונהלי בל"מ

להלן התקנון של בית הספר ללימודים מתקדמים לתואר שני ולתואר שלישי וכן נהלי בית הספר:

תקנון בית הספר ללימודים מתקדמים

נהלים תשפ"א

נהלים קודמים:

נהלי בית הספר ללימודים מתקדמים תשע"ט

נהלי בית הספר ללימודים מתקדמים תש"פ