תקנון ונהלי בל"מ

להלן התקנון של בית הספר ללימודים מתקדמים לתואר שני ולתואר שלישי וכן נהלי בית הספר:

תקנון בית הספר ללימודים מתקדמים

נהלי בית הספר ללימודים מתקדמים תש"פ

 

נהלים קודמים:

נהלי בית הספר ללימודים מתקדמים תשע"ט