הליך הקבלה לתואר שני

 

תנאי הקבלה

על המועמד להיות בעל תואר אקדמי ראשון ממוסד אקדמי מוכר, שממוצע ציוניו הוא 76% לפחות. ברוב המחלקות נדרש ממוצע גבוה יותר. במקרים של מועמדים רבים עשוי סף הציון לעלות.
 
המקצוע שילמד המתמחה לתואר השני, יהיה בדרך כלל אותו מקצוע בו התמחה בתואר הראשון. אם יתקבל למקצוע שונה, יוטלו עליו לימודי השלמה.
 
תלמיד יוכל לבחור במקצוע ההתמחות לתואר השני את המקצוע שנלמד כמקצוע משני בלימודיו לתואר הראשון. תלמיד זה יחויב בקורסי השלמה בהתאם לדרישות ראש המחלקה ובאישור בית הספר ללימודים מתקדמים.
 
ראש המחלקה יחווה דעתו על המועמד ויעביר המלצתו לבית הספר ללימודים מתקדמים-תואר שני. ראש המחלקה רשאי לערוך בחינות כניסה. ההחלטה הסופית על קבלת המועמדים וקביעת תנאי קבלתם תהיה בידי בית הספר ללימודים מתקדמים.
 
בית הספר רשאי לחייב בקורסי השלמה מעבר לקביעת המחלקה.
 
התנאים התקפים הינם התנאים המופיעים במכתב הקבלה.
 
האוניברסיטה אינה מבטיחה קבלת כל הפונים, גם אם הם עומדים בדרישות הסף.

לצפייה בתנאי הקבלה במחלקה המבוקשת