מדעי הרוח

 

הפקולטה למדעי הרוח דנה בנושאים העיקריים שמעסיקים את בני האדם מאז מעולם. מהות העולם והאדם, ההוויה האלוהית, היחס בין אלוהים לאדם ותורות מוסר. כל אלה נדונים במגמה לפילוסופיה כללית ובמגמה לפילוסופיה יהודית.

כיצד אנשים מעבירים זה לזה את רעיונותיהם בנושאים שונים אפשר ללמוד במחלקות לשפות. במחלקה לאנגלית שבנויה משתי מגמות ספרותית ולשונית, לומדים יצירות ספרותיות קלאסיות ורואים כיצד האנגלית מתקשרת בין בני האדם וכיצד בני אדם רוכשים שפה חדשה. במחלקה לצרפתית נמצא נוסף לדיונים ספרותיים את חקר השיח ואת חקר הטיעונים שאדם מפתח בתחומים שונים. המחלקה לערבית מביאה אותנו ללמוד על שכנינו לא רק מבחינת שפתם, אלא גם מבחינת דתם ותרבותם הכללית. המחלקה ללימודים קלאסיים מלמדת אותנו את התרבות היוונית והרומית דרך שפותיהן ופותחת פתח להבנת תרבות המערב.

המחלקה לתרגום וחקר התרגום עוסקת לא רק בצד המעשי של התרגום אלא גם בחקר מדעי של התרגום. כמו כן נלמדים תרגום קהילתי ושפת סימנים, שעוזרים לאנשים שנתקלים בקשיים חברתיים או פיזיולוגיים במגעם עם הסביבה.

היחידה לאנגלית כשפה זרה עוזרת לסטודנט להבין חומר מדעי בכל התחומים של הפקולטה.

גם מוסיקה היא שפה ואף בה אנו מטפלים בצד המעשי (תרפיה במוסיקה, הלחנה, ניצוח) ובצד התיאורטי (ניתוח יצירות מוסיקליות ביניהן מוסיקה עממית).

מוסיקה, אמנות פלסטית וספרות עמים מתקשרים יחדיו במחלקה לספרות משווה, שבה גם מוכיחים כיצד רעיונות פילוסופים, אמנותיים ודתיים מתבטאים בספרות.

בלימודי מידע אנו מטפלים הן בהיבט המעשי והן בהיבט התיאורטי על ידי חקר עולם המידע המודרני על כל אמצעיו במגמות מדעי הרוח הדיגיטליים, ניהול מידע וידע וטכנולוגיות מידע.

ומי שאינו מעוניין בתחום לימודים מסוים יכול לפנות לתוכנית הב.א. הרב תחומי וללמוד שם אשכולות של נושאים כמו תרבות דרום ומזרח אסיה, מוסיקה ותרבות המערב.

אנחנו מגלים לכם עולמות חדשים וגם מחברים ביניהם.

 

לאתר הפקולטה