מדעי החיים

הפקולטה למדעי החיים ע"ש מינה ואבררד גודמן מעניקה ידע ביולוגי וחינוך מדעי, המבוססים על המחקר המודרני.

סגל הפקולטה מונה יותר מ-40 מדענים-חוקרים, המרצים בקורסים הנוגעים לתחום התמחותם ומנהלים כל אחד קבוצת מחקר פעילה ותוססת הכוללת עמיתי מחקר, טכנאים ותלמידי מחקר לתואר שני ושלישי.

התחומים השונים הנלמדים בפקולטה למדעי החיים לתואר ראשון (BSc), שני (MSc) ושלישי (PhD) מחולקים למספר קטגוריות עיקריות של מחקר: מדעי הראייה, ביולוגיה תאית והתפתחותית, אקולוגיה ומדעי הצמח, אימונולוגיה וחקר הסרטן, ביולוגיה חישובית ומבנית, מיקרוביולוגיה ווירולוגיה, ונוירוביולוגיה. 

לפרטים נוספים לתארים המתקדמים