רפואה

מטרת הפקולטה לרפואה באוניברסיטת בר-אילן היא להכשיר רופאים, המשלבים את הבנת הבסיס המדעי של הרפואה והיכולת ליישם הבנה זו בתחום המעשי. זאת בשילוב עם מחוייבות לקהילה בכלל, ולתושבי צפון הארץ בפרט. 

ההוראה הקלינית מתקיימת בבתי החולים ובמרכזים האמבולטוריים ברחבי הגליל.
בפקולטה לרפואה הוקם מכון מחקר, שבו מכוון המחקר הבסיסי לצורך יישום קליני, אבחנתי וטיפולי -
.Translational Research

לפרטים:

תואר שני

תואר שלישי