ציונים לשבח

המידע מעודכן לשנה"ל תשפ"ג. מידע לתשפ"ד יעודכן בימים הקרובים. 

האוניברסיטה רשאית לשנות את הכללים למתן ציונים לשבח. הודעה על כך תתפרסם בהתאם.

הכללים התקפים להגדרת מצויינות נקבעים על-פי שנת הלימודים בה התקבלה הזכאות לתואר. 

בחישוב הממוצע לא יובאו בחשבון הציונים בלימודי היסוד ביהדות, בלימודים כלליים, באנגלית לתואר שני ובקורסי השלמה, אך הם יופיעו בדו"ח הלימודים של הסטודנט.

במסלול א' (עם תזה)

במסלול עם תזה ניתן לקבל הצטיינות / הצטיינות יתרה. הערכים המוחלטים הנדרשים לקבלת הצטיינות / הצטיינות יתרה מפורסמים באתר משרד הרשם.

הערכים המספריים הנדרשים להצטיינות / הצטיינות יתרה יכולים להשתנות משנה לשנה.

הציון הסופי של התואר השני ייקבע על-פי שקלול של ציון עבודת המחקר וציוני הקורסים
בכל פקולטה או מחלקה כמפורט להלן:

פקולטה

 מחלקה

% עבודת המחקר

% ציוני הקורסים

מדעי היהדות

 

50%

50%

מדעי הרוח

היסטוריה, מוזיקה, ערבית, ספרות משווה, לימודים קלאסיים, תרגום וחקר התרגום ותרבות צרפת

50%

50%

משפטים

 

60%

40%

מדעי החברה

גיאוגרפיה וסביבה

60%

40%

 

עבודה סוציאלית

60%

40%

 

מדעי המדינה

50%

50%

 

תקשורת

50%

50%

 

פסיכולוגיה

50%

50%

 

סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

50%

50%

 

ניהול

50%

50%

 

קרימינולוגיה

50%

50%

 

כלכלה

50%

50%

 

מנהל עסקים

50%

50%

 

החוג המשולב למדעי החברה

(לבוגרי גרנטולוגיה במדעי החיים שמקבלים MSc החישוב כמו במדעי החיים)

50%

50%

חינוך

 

50%

50%

מדעים מדויקים

 

75%

25%

מדעי החיים

 

75%

25%

רפואה

 

75%

25%

הנדסה

 

50%

50%

היחידה ללימודים בין תחומיים

מדעי המוח

75%

25%

 

לימודי פרשנות ותרבות

50%

50%

 

לימודי מגדר

50%

50%

 

מדע, טכנולוגיה וחברה

50%

50%

 

ניהול ויישוב סכסוכים ומו"מ

50%

50%

 
 

במסלול ב' (ללא תזה)
במסלול ללא תזה מוענקת הצטיינות בלבד.
הערכים המוחלטים הנדרשים לקבלת הצטיינות מפורסמים באתר משרד הרשם.

ציונים לשבח באנגלית
"הצטיינות יתרה" תיקרא: "Distinction".
"הצטיינות" תיקרא: "Excellence".

 

תאריך עדכון אחרון : 29/01/2023