שפה זרה – אנגלית

את חובת השפה האנגלית יש להשלים עד סוף השנה האקדמית השנייה ללימודי התואר השלישי.

ניתן לבקש מבית הספר ללימודים מתקדמים פטור מאנגלית על סמך לימודים קודמים. הבקשה תכלול המלצה מנומקת של יו"ר הוועדה המחלקתית. לימודי אנגלית כשפה זרה לתואר ראשון אינם מעניקים פטור מאנגלית לתואר שלישי.

לפרטים ולתקנון הפטורים.

תאריך עדכון אחרון : 25/01/2024