הרשמה לתואר שלישי

 

מועדי ההרשמה:
ההרשמה לתואר שלישי מתבצעת לאורך כל השנה, למעט במחלקה לפסיכולוגיה (עד סוף חודש אפריל) לבית הספר לעבודה סוציאלית (הרשמה בין התאריכים 19.1.20 עד 14.5.20), ולמחלקה למדעי המדינה ובית הספר למנהל עסקים (יש לפנות למזכירות המחלקה טרם ביצוע תשלום והרשמה).
הליך ההרשמה:
 

 

 
   
ההרשמה מתבצעת באמצעות האינטרנט – להלן קישור להרשמה.
לפרטים נוספים ניתן לעיין בחוברת פרטי מידע.

כללי:
הלימודים לשם השגת התואר "דוקטור לפילוסופיה" (תואר שלישי) הם השלב העליון בלימודים באוניברסיטה. מטרת הלימודים לקראת התואר דוקטור היא בעיקרה ביצוע עבודת מחקר מקורית - עיונית או ניסויית. עבודה זו אמורה לקדם את חזית המחקר בתחום ולהוכיח את כשרונותיו של המשתלם כחוקר עצמאי. עליו להוכיח יכולת לבצע מחקר מקיף ובעל ערך לקהיליה האקדמית. כמו כן עליו להוכיח שהוא ניחן בסגולות ידע, יוזמה, דמיון והתעמקות, כושר שיפוט והתמדה הדרושים לעובד מחקר עצמאי. המחקר ייחשב כבעל ערך אם, נוסף על היותו בעל רמה מתאימה לפרסום בעיתון מדעי, יהיה בו משום קידום בולט של הדעת וההבנה בתחום המחקר.

וועדת המשנה של בית הספר ללימודים מתקדמים מופקדת מטעם סנט האוניברסיטה על הטיפול באישור תכניות לימודים לתואר שלישי ואישור חוקרים המורשים להנחות תלמידי מחקר. הוועדה מטפלת בפניותיהם של המעוניינים להתקבל ללימודי דוקטורט, בקביעת תנאי הקבלה, אישור תכנית המחקר המוצעת ובשיפוטה של עבודת הגמר בסופו של מסלול המחקר של הסטודנט. הוועדה היא גם הכתובת לפניותיהם של הסטודנטים במהלך לימודיהם.

לתואר שלישי ניתן להתקבל ב-3 מסלולים:

מסלול רגיל: בתום לימודי תואר שני במסלול עם תיזה.

מסלול משולב* לדוקטורט: שילוב של לימודי תואר שני במשך שנתיים, ועוד 4 שנות לימוד במסגרת התואר השלישי.

מסלול ישיר* לתואר שלישי: מיועד לבוגרים מצטיינים, המסוגלים להשלים עבודת מחקר מקיפה בתום התואר הראשון ובתוך 4 שנים מתחילת לימודי הדוקטורט.

* בכפוף לקריטריונים המפורטים בחוברת פרטי מידע לשנת הלימודים החדשה