עריכת תכנית הלימודים לתלמידי מחקר

כל תלמידי המחקר, חדשים כותיקים, חייבים להסדיר רישום במחשב גם אם אינם חייבים בקורסים אלא בהגשת עבודת הדיסרטציה בלבד.
סטודנט שלא יסדיר את הרישום וישלם את שכה"ל, עלול לאבד את זכויותיו כתלמיד מחקר ויחוייב בקבלה מחדש, על כל המשתמע מכך.

תודה, בית הספר ללימודים מתקדמים.