הסדרת הרישום מדי שנה לתלמידי מחקר

כל תלמידי המחקר נדרשים להסדיר את הרשמתם באמצעות האינ-בר מדי שנה לקראת פתיחת שנת הלימודים.

יש להסדיר את ההרשמה גם כאשר נדרשת הגשת עבודת המחקר בלבד, ללא חובת השלמת קורסים. 

סטודנטים שלא יסדירו את הרשמתם ולא ישלמו את שכר הלימוד עלולים לאבד את זכויותיהם כתלמידי מחקר ועלולים להיות מחויבים בהליך קבלה מחדש, על כל המשתמע מכך.

 

תאריך עדכון אחרון : 02/01/2022