תקנון זכויות אקדמיות לסטודנטים עקב טיפולי פוריות, שמירת הריון, הריון, חופשת לידה/אימוץ או קבלת ילד למשמורת/אומנה

 

לעיון בתקנון זכויות אקדמיות לסטודנטים עקב טיפולי פוריות, שמירת הריון, הריון, חופשת לידה/אימוץ או קבלת ילד למשמורת/אומנה :https://bit.ly/2WPvISd

 

תאריך עדכון אחרון : 15/07/2020