בית הספר ללימודים מתקדמים תואר שני ותואר שלישי

ידיעון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות, אך פונה לשני המינים.

 

קבלת קהל:

בזום ובמשרדי בית הספר ללימודים מתקדמים – בניין 403, קומת כניסה

בימים א', ג', ה' בשעות 10:00 - 12:00

בימים ב' ו- ד' אין קבלת קהל

 

מענה טלפוני

מענה טלפוני באמצעות מוקד המרכז לגיוס ושירות מתקיים בימים א'-ה' בשעות 9:00 - 17:00

בטלפון 9392* או 03-5317000

ניתן לפנות למוקד הגיוס והשירות גם באמצעות ווטסאפ - 052-6171988

 

תואר שני

קבלת הקהל במדור ללימודי התואר השני מתבצעת פרונטלית ובאמצעות זום בימים א', ג' ו-ה', בין השעות 12:00-10:00. 

פניה למדור ללימודי התואר השני

 

תואר שלישי

קבלת הקהל במדור ללימודי התואר השלישי מתבצעת פרונטלית ובאמצעות זום בימים א', ג' ו-ה', בין השעות 10:00 - 12:00.

פניה למדור ללימודי התואר השלישי

 

באתר ניתן למצוא את ההנחיות ונהלי בית הספר ללימודים מתקדמים, וכן עדכונים שוטפים ומאגר טפסים. 

תאריך עדכון אחרון : 01/02/2024