הפקולטה לחינוך

תוכניות הלימודים וראשי התוכניות:     

יו"ר הוועדה לתואר שני – ד"ר אורנית ספקטור-לוי 

יעוץ חינוכי - ד"ר מאיה כהן מלייב 

חינוך מיוחד - פרופ' סיגל עדן    
חינוך מיוחד - אוטיזם - פרופ' נירית באומינגר- צביאלי   
לקויות למידה - פרופ' רחל שיף   
מנהיגות וניהול מערכות חינוך - פרופ' פסקל בן-עוליאל 
התפתחות הילד - פרופ' אסתר עדי-יפה   
חינוך מדעי טכנולוגי - ד"ר אורנית ספקטור-לוי   
מדעי הלמידה וההוראה - ד"ר ורד חלמיש 
חינוך וחקר המוח - פרופ' נירה משעל   

ייתכנו שינויים במבנה או בשמות התוכניות -  ניתן להתעדכן באתר האינטרנט של הפקולטה לחינוך.   

  
מסלולים   

קיימים שני מסלולים:   

 • מסלול א' - מסלול מחקר כולל ביצוע מחקר והגשת עבודת גמר בכתב (תזה) - סיום הלימודים במסלול א' בממוצע ציונים הגבוה מ- 88, מאפשר הגשת מועמדות לתואר שלישי.   
    
 • מסלול ב' - מסלול יישומי - ללא ביצוע עבודת מחקר. סיום הלימודים במסלול זה אינו מאפשר הגשת מועמדות ישירות לתואר שלישי. המעוניין בהמשך לימודי תואר שלישי נדרש להשלים כתיבת תזה.   
    

  דרישות מוקדמות   

 • תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר. 
    
 • שתי המלצות. לפחות אחד הממליצים יהיה מהתחום האקדמי (טפסים להמלצות ניתן להוריד מאתר האינטרנט של הפקולטה לחינוך). 
    
 • בחלק מן התוכניות יידרש ניסיון בחינוך ובהוראה (לפחות 3-2 שנים). 
    
 • קבלת ציון עובר בקורסי המחקר בתואר ראשון (מחקר כמותי ומחקר איכותי). 
    
 • פרטים נוספים בסעיף 'תנאי הקבלה לתוכניות הלימודים השונות' באתר האינטרנט   של הפקולטה לחינוך. 

מספר המקומות בכל תוכנית מוגבל.   
  

תנאי הקבלה לתוכניות הלימודים השונות:   

 1. מנהיגות וניהול מערכות חינוך - יוכלו להגיש מועמדות בוגרי תואר ראשון במנהל חינוכי או במקצועות אחרים בעלי התנסות חינוכית או ניהולית בממוצע של 80 לפחות, שאלון וראיון קבלה. המועמדים צריכים להיות אנשי חינוך ו/או הוראה ו/או פיקוד העוסקים בחינוך: הוראה / הדרכה / עבודה חינוכית. המועמדים מייעדים עצמם להשתלבות במערכות ניהול החינוך בארץ.   

מסלול ללא תזה – 40 נ"ז 

מסלול עם תזה - 32 נ"ז 

 

 1. יעוץ חינוכי - יוכלו להגיש מועמדות בוגרי תואר ראשון בממוצע ציונים של 87 לפחות בייעוץ או בתחום הקרוב (כגון: חינוך מיוחד, פסיכולוגיה, מדעי ההתנהגות, עבודה סוציאלית) ולאחר עמידה  בהצלחה בראיון קבלה, ו/או מבחני מיון נוספים שייקבעו.   

      מסלול ללא תזה - 56 נ"ז   

      מסלול עם תזה - 44 נ"ז   

 1. חינוך מיוחד - יוכלו להגיש מועמדות בוגרי תואר ראשון בממוצע ציונים של 85 לפחות, בחינוך מיוחד או בתחום הקרוב (כגון: פסיכולוגיה, ריפוי בעיסוק, קלינאות בתקשורת) ולאחר עמידה בהצלחה בראיון קבלה. מועמדים מתחומים אחרים - קבלתם תיבדק על בסיס הצטיינות יתרה בלימודים (ממוצע 88 לפחות) ועל פי ראיון קבלה.   

      מסלול ללא תזה -  40 נ"ז   

      מסלול עם תזה -  32 נ"ז   

 1. חינוך מיוחד - אוטיזם - יוכלו להגיש מועמדות בוגרי תואר ראשון בממוצע ציונים של 87 לפחות, מורים בח"מ, יועצים מטפלים או מדריכים בח"מ, בעלי תואר ראשון במקצועות פסיכולוגיה, ריפוי בעיסוק, קלינאות תקשורת, עבודה סוציאלית, בעלי ניסיון בעבודה עם ילדים עם ASD ולאחר עמידה בהצלחה בראיון קבלה.   

      מסלול ללא תזה – 48 נ"ז   

      מסלול עם תזה - 40 נ"ז   

 1. לקויות למידה - יוכלו להגיש מועמדות בוגרי תואר ראשון בחינוך מיוחד ובמקצועות הקרובים לחינוך מיוחד ובוגרי תואר ראשון אחר לפי התנאים הבאים: בוגרים שאינם מתחום חינוך (או תחום קרוב) נדרש ממוצע ציונים של 88 לפחות. סטודנטים מחינוך ומתחומים קרובים נדרש ממוצע של 87 לפחות. בנוסף, עמידה בהצלחה בראיון קבלה.   

     מסלול ללא תזה - 64 נ"ז   

     מסלול עם תזה - 56 נ"ז   

 1. התפתחות הילד - יוכלו להגיש מועמדות בעלי ניסיון בעבודה עם ילדים בגיל הרך או התמחות בתחום החינוך.  בוגרי תואר ראשון עם ציונים בממוצע של 85 לפחות, עדיפות תינתן לבוגרי חינוך, פסיכולוגיה, מדעי הקוגניציה/המוח או מקצועות קרובים. בנוסף, עמידה בהצלחה בראיון קבלה.   

      מסלול ללא תזה - 44 נ"ז   

      מסלול עם תזה - 36 נ"ז   

 1. מדעי הלמידה וההוראה - יוכלו להגיש מועמדות בוגרים בעלי תואר ראשון ותעודת הוראה שממוצע ציוניהם בתואר הראשון הוא לפחות 82, בעלי ניסיון בתחום החינוך וההוראה.   

      מסלול ללא תזה – 40 נ"ז   

      מסלול עם תזה – 32 נ"ז   

 1. חינוך מדעי טכנולוגי - יוכלו להגיש מועמדות בעלי תואר B.Sc  במדעי החיים ומדעים מדוייקים בממוצע 76.לפחות. בעלי תואר Bed בתחומי הוראת המתמטיקה, מדע וטכנולוגיה או בעלי תואר BA בגיאוגרפיה, במדעי הסביבה, מדעי הבריאות ועוד, בממוצע 80 לפחות (מועמדים בעלי ציון 76-80 ידרשו להשלמה). בעלי נסיון בחינוך והוראה.   

למגמה "מוח וחינוך" יוכלו להתקבל סטודנטים בעלי תואר ראשון בתחום שיאפשר להם ללמוד בקורסים של מדעי המוח באישור ראש המרכז לחקר המוח. 

מסלול ללא תזה - 44 נ"ז   

מסלול עם תזה - 36 נ"ז   

 1. חינוך וחקר המוח - בוגרי מדעים מדויקים, הנדסה ומדעי החיים יידרשו לממוצע 80 לפחות. סף הקבלה ליתר הבוגרים יישאר 85 לפחות. רצוי עם ניסיון מחקרי. 

 מסלול ללא תזה - 36 נ"ז 

 מסלול עם תזה - 28 נ"ז בכפוף לראיון קבלה  

מעבר ממסלול ללא תזה למסלול עם תזה יתאפשר רק עם השלמת תנאי הקבלה ואישור התקשרות עם מנחה.   

הפקולטה לחינוך אינה מתחייבת לקבל את כל המועמדים הממלאים אחר תנאי הקבלה הנקובים לעיל. מיון סופי של המועמדים ייערך על פי שיקול דעתו של הפקולטה לחינוך. ההחלטה הסופית על קבלת מועמד הינה בסמכות בית הספר ללימודים מתקדמים.  
  

פרטים נוספים אודות תוכנית הלימודים, תנאי הקבלה ודרישה לקורסי השלמה   

 

ניתן למצוא באתר הפקולטה לחינוך   

    

ידיעת שפות   

אנגלית לתואר השני.   
תלמידי תואר שני בחינוך, חייבים בלימודי השפה האנגלית, אלא אם קיבלו פטור על סמך מבחן המיון בלבד. לא יינתן פטור על ידי דקן הפקולטה לחינוך (פרטים על מבחני המיון, רמות הקורסים שייקבעו והקריטריונים למתן פטור לזכאים - ראו בפרק המבוא).   

לימודי יהדות   

על פי הדרישות הכלליות לתואר שני (ראו בפרק המבוא).     

משך הלימודים   

הלימודים מתקיימים לרוב במהלך 2-1 ימים בשבוע ובמשך 5-4 סמסטרים. פרטים נוספים בהתאם לתוכניות הלימוד. פרטים בדף מידע לכל תוכנית באתר הפקולטה לחינוך.  

 • סטודנט חייב לסיים את לימודיו במסלול א' (מסלול מחקרי) ובמסלול ב' (מסלול יישומי) במשך שנתיים. לסטודנטים במסלול תזה, בית הספר ללימודים מתקדמים מאפשר, במקרים מוצדקים, הארכה לשנת לימודים שלישית בהמלצת יו"ר הוועדה המחלקתית והמנחה.   
        

בחינת גמר במסלול א' (עם תזה)   

הבחינה תתבסס על עבודת הגמר ועל הביבליוגרפיה ששימשה כבסיס לעבודת המחקר.   

 

הוראות לכתיבת עבודת הגמר במסלול א' (עם תזה)   

ראו תקנון בית הספר ללימודים מתקדמים בפרק המבוא.   
   

הערות   

 1. במעבר בין מסלולי הלימוד א' וב', תכנית הלימודים הקובעת היא תכנית המסלול בה יסיים הסטודנט את לימודיו, כפוף לשנה בה החל את לימודיו. קביעה זו היא לגבי היקף הקורסים ותוכנם.   
   
 1. הגשת עבודות באיחור בקורסים ובסמינריונים השונים, תתאפשר עם נימוק מוצדק, עד סוף שנת הלימודים שלאחר שנת לימוד הקורס וזאת לאחר שהבקשה תאושר בבית הספר ללימודים מתקדמים.   
   
 1. קורסי מחקר בתואר השני – כל הסטודנטים בשני המסלולים (עם תזה וללא תזה)  – מחויבים בקורסי מחקר בהיקף של 8 נ"ז.   
   
 1. פרטים בנוגע לתהליך הגשת הצעת המחקר ועבודת התזה ניתן למצוא באתר הפקולטה לחינוך.   

    

הצעת מחקר יש להגיש לאישור הפקולטה לחינוך עד סוף שנת הלימודים הראשונה   
  
ולקבל את אישור בית הספר ללימודים מתקדמים    
  
לא יאוחר מסוף סמסטר א' של שנת הלימודים השנייה.   
    

לקבלת פרטים נוספים   

ניתן לפנות למזכירות תואר שני בחינוך בטלפון 077-3063702   

בדוא"ל ובאתר המחלקה של הפקולטה לחינוך   

   

 

   

תואר שלישי   

מטרת הלימודים לקראת התואר השלישי היא להכשיר את הסטודנט למחקר עצמאי בחינוך.   

ניתן לקבל הנחייה על ידי חוקרים בעלי שם בארץ ובעולם בתחומים שונים בחינוך, כגון: מנהיגות וניהול מערכות חינוך, חינוך מיוחד ולקויות למידה, שימוש בטכנולוגיות מתקדמות בלמידה, התפתחות הילד, ייעוץ חינוכי וכן חינוך בלתי פורמלי.   

על הדוקטורנט חלה חובת השתתפות בכנס מדעי אחד לפחות בארץ (אפשר גם בחו"ל) והצגת עבודתו או חלק ממנה.      
  

בלימודי התואר השלישי בחינוך שלושה מסלולים:   

 1. מסלול רגיל   

תנאי הקבלה   

יוכלו להגיש מועמדותם ללימודי תואר שלישי בוגרי תואר שני בחינוך עם תזה, עם ציון ממוצע של 88 לפחות בכל הקורסים וציון של 88 לפחות בתזה. תנאי הקבלה כפופים לתקנות האוניברסיטה ולמגמות הפקולטה לחינוך וכן כפוף לתנאי התקנון והנהלים של בית הספר ללימודים מתקדמים.   

הוועדה המחלקתית של הפקולטה לחינוך אינה מבטיחה קבלת כל הפונים גם אם הם עומדים בדרישות הסף.   

 
חובות המועמד בהליך הקבלה   

 1. להמציא שתי המלצות המעידות על כישוריו המחקריים.    
 1. להכין מסמך הצהרת כוונות למחקר    
 1. לעבור ראיון קבלה אצל 2 מרצים בתחום המחקר.       

 
חובות לימודיות סה"כ 16 נ"ז   

 1. קורסים מתודולוגיים לבחירה 4 נ"ז.    
 1. קורס סמסטריאלי 2 נ"ז בשיטות חשיבה מחקריות לדוקטורנטים.   
  (חובת השתתפות בקורס זה בשנה א או ב ללימודי התואר השלישי).    
 1. קורס שנתי 4 נ"ז נוסף ברמת תואר שני ומעלה (פרט לסדנא), אשר ייקבע בתיאום עם המנחה.    
 1. השתתפות בקולוקוויום לתלמידי תואר שלישי 6 נ"ז (77-911, 77-996), לפי שלבי התקדמות במחקר.    
 1. דרישות נוספות כגון: קורסים באנגלית ובלימודי יהדות - בהתאם לתקנות האוניברסיטה ביחס ללימודי התואר השלישי וכפוף לתקנון ולנהלים של בית הספר ללימודים מתקדמים.   
 1. כל החובות תהיינה כפופות לתקנות האוניברסיטה ביחס ללימודי התואר השלישי ולתקנון בית הספר ללימודים מתקדמים.     
     
 1. מסלול משולב   

המסלול המשולב מיועד לתלמידי תואר שני במסלול א' (מסלול מחקרי), המעוניינים להתחיל את לימודי התואר השלישי, עוד בטרם החלו בעבודת המחקר (תזה) לתואר השני.   

הוועדה המחלקתית של הפקולטה לחינוך אינה מבטיחה קבלת כל הפונים גם אם הם עומדים בדרישות הסף.   

 
תנאי הקבלה:   

 1. ממוצע ציונים של 90 לפחות בכל הקורסים לתואר השני.    
 1. הגשת הצעת מחקר לתואר השלישי עד תום השנה השנייה ללימודיהם לתואר השני.   

תנאי הקבלה כפופים לתקנות האוניברסיטה ולמגמות הפקולטה לחינוך ביחס ללימודי התואר השלישי- במסלול המשולב וכן בכפוף לתנאי התקנון והנהלים של בית הספר ללימודים מתקדמים.   

הוועדה המחלקתית של הפקולטה לחינוך אינה מבטיחה קבלת כל הפונים גם אם הם עומדים בדרישות הסף.   

 
חובות המועמד בהליך הקבלה   

 1. להמציא שתי המלצות המעידות על כישוריו המחקריים.    
 1. להכין מסמך הצהרת כוונות למחקר.    
 1. לעבור ראיון קבלה אצל 2 מרצים בתחום המחקר.     

 
חובות לימודיות סה"כ 16 נ"ז   

 1. קורסים מתודולוגיים לבחירה 4 נ"ז.    
 1. קורס סמסטריאלי 2 נ"ז בשיטות חשיבה מחקריות לדוקטורנטים.   
  (חובת השתתפות בקורס זה בשנה א או ב ללימודי התואר השלישי).    
 1. קורס שנתי 4 נ"ז נוסף ברמת תואר שני (פרט לסדנא), אשר ייקבע בתיאום עם המנחה.    
 1. השתתפות בקולוקוויום לתלמידי תואר שלישי 6 נ"ז (77-911, 77-996), לפי שלבי התקדמות במחקר.   
 1. דרישות נוספות כגון: קורסים באנגלית ובלימודי יהדות - בהתאם לתקנות האוניברסיטה ביחס ללימודי התואר השלישי וכפוף לתקנון ולנהלים של בית הספר ללימודים מתקדמים.    
 1. כל החובות תהיינה כפופות לתקנות האוניברסיטה ביחס ללימודי התואר השלישי ולתקנון בית הספר ללימודים מתקדמים.   

הערה: אישור הצעת המחקר על ידי בית הספר ללימודים מתקדמים, יאפשרו קבלת תעודה לתואר שני.   
   

 1. מסלול השלמות לדוקטורט   

שתי קבוצות של סטודנטים יחויבו בלימודי השלמות לדוקטורט:   

 1. סטודנטים בעלי תואר שני, עם תזה, לא מתחום החינוך.    
 1. סטודנטים בעלי תואר שני ללא תזה, שהתקבלו למסלול עם עבודת שוות ערך לתזה.   

 
תנאי הקבלה של תלמידי השלמות בוגרי תואר שני עם תזה   

יוכל להגיש מועמדותו ללימודי התואר השלישי בוגר תואר שני, עם תזה, עם ציון ממוצע של 88 לפחות בכל הקורסים וציון של 88 לפחות בתזה. תנאי הקבלה כפופים לתקנות האוניברסיטה ולמגמות בית הספר לחינוך ביחס ללימודי התואר השלישי, וכן כפוף לתנאי התקנון והנהלים של בית הספר ללימודים מתקדמים.   

הוועדה המחלקתית של הפקולטה לחינוך  אינה מבטיחה קבלת כל הפונים גם אם הם עומדים בדרישות הסף.   

 
חובות המועמד בהליך הקבלה   

 1. להמציא שתי המלצות המעידות על כישוריו המחקריים.    
 1. להכין מסמך הצהרת כוונות למחקר    
 1. לעבור ראיון קבלה אצל 2 מרצים בתחום המחקר.      

 
חובות לימודיות   

במהלך שנת השלמות אחת, יהיה עליו לשמוע בין 16-12 נ"ז  קורסי השלמה, על פי המלצת המנחה ויו"ר הוועדה המחלקתית, מתוכם: לפחות סמינריון אחד וכן סטטיסטיקה ושיטות מחקר.   

בתום שנת ההשלמות וקבלת ציון ממוצע של 88 לפחות בכל קורסי ההשלמות, תמליץ הוועדה המחלקתית לבית הספר ללימודים מתקדמים על קבלתו ללימודי התואר השלישי בחינוך, כסטודנט שלא מן המניין. כאשר יתקבל, יהיו חובותיו הלימודיות כמו במסלול הרגיל.   

ועדת בית הספר ללימודים מתקדמים צריכה לאשר העברת סטודנט ממסלול השלמות למסלול רגיל וקבלתו לתואר שלישי. כל החובות תהיינה כפופות לתקנות האוניברסיטה ביחס ללימודי התואר השלישי.   

 
תנאי הקבלה של תלמידי השלמות בוגרי תואר שני בחינוך שלא כתבו תזה מחקרית   

בעל תואר שני בחינוך ללא תזה עם ממוצע של 95 לפחות יוכל להגיש מועמדות למסלול השלמות לעבודת שוות ערך לתזה במסגרת התואר השלישי.   

הוועדה המחלקתית של הפקולטה לחינוך  אינה מבטיחה קבלת כל הפונים גם אם הם עומדים בדרישות הסף.   

   
חובות המועמד בהליך הקבלה   

 1. להמציא שתי המלצות המעידות על כישוריו המחקריים.    
 1. להכין מסמך הצהרת כוונות למחקר    
 1. לעבור ראיון קבלה אצל 2 מרצים בתחום המחקר.     

 
חובות לימודיות   

 1. הסטודנט יתקבל כסטודנט השלמות לדוקטורט. משך לימודי ההשלמות יהיה שנתיים.    
 1. במהלך תקופת ההשלמות יכתוב הסטודנט עבודה שוות ערך לעבודת M.A עבודה זו תוכל להיות קשורה לעבודת הדוקטורט.    
 1. הסטודנט ייבחן בעל פה על עבודתו והעבודה תיבדק על ידי שני מומחים מהפקולטה לחינוך ועל-פי המלצתם, תדון הוועדה לתואר שלישי של הפקולטה לחינוך בקבלת המועמד.    
 1. כאשר יתקבל המועמד ללימודי התואר השלישי, יהיו חובותיו הלימודיות כמו החובות הלימודיות במסלול הרגיל לתואר השלישי.  ועדת בית הספר ללימודים מתקדמים צריכה לאשר את העברת הסטודנט ממסלול השלמות למסלול רגיל ורשאית גם לא לקבלו לתואר שלישי.    
 1. כל החובות תהיינה כפופות לתקנות האוניברסיטה ביחס ללימודי התואר השלישי, ולתקנון והנהלים של בית הספר ללימודים מתקדמים.   

    

לקבלת מידע נוסף ופרטים להרשמה,   

ניתן לפנות למרכזת הוועדה - בטל' 03-5317650 ובמייל: Toar3.Edu@biu.ac.il   

אוניברסיטת בר אילן, הפקולטה לחינוך (בנין 905 חדר 204) 

 

תאריך עדכון אחרון : 28/02/2024