המחלקה למדעי חברה ובריאות 

תואר שני   

מסלולים   

קיימים שני מסלולים: 
   
מסלול א' - כולל ביצוע מחקר והגשת עבודת גמר (תזה) בכתב.   
 
מסלול ב' - ללא הגשת עבודת גמר (ללא תזה).  
  

תוכניות ומגמות  

קיימות שתי תוכניות:    
1. תוכנית בגרונטולוגיה: מדעי הזקנה  
    בתוכנית זו ניתן גם ללמוד במגמת "טיפול בזקנים".  

2. תוכנית משאבי אנוש  

  
תוכנית בגרונטולוגיה: מדעי הזקנה   

התוכנית הדו-שנתית כוללת לימודים תיאורטיים ומקצועיים עם פרקטיקום מעשי בשנת הלימודים השנייה. סטודנטים שיעמדו בדרישות התוכנית יהיו זכאים לתואר שני בלימודי זקנה ויהיו זכאים להגיש בקשה לרישום בפנקס הגרונטולוגים. התוכנית מוכרת ע"י איגוד העו"ס כתוכנית המכשירה עו"ס כמומחים בתחום הזקנה, ומוכרת ע"י המוסד לביטוח לאומי כתוכנית המכשירה עובדים מקצועיים בחברות המספקות שירותי סיעוד לזקנים. התוכנית מוכרת לצורכי שכר במקצועות הבריאות הרלוונטיים. 

התוכנית מקנה לכל בוגריה תואר שני בגרונטולוגיה: מדעי הזקנה,   
Master of Gerontology: Science of Aging (M.A).   

התוכנית קיימת גם בפקולטה למדעי החיים.   

מכסת השעות והסמינריונים   

מסלול א' (מסלול עם תזה)   

32 נ"ז כמפורט להלן:   
קורסי חובה –  24 נ"ז   
קורסי בחירה – 4 נ"ז   
סמינריון – 4 נ"ז   

מסלול ב' (מסלול ללא תזה)   

40 נ"ז כמפורט להלן:  

קורסי חובה - 28 נ"ז [בכללן פרקטיקום חוץ 4 נ"ז]  
קורסי בחירה – 4 נ"ז   
סמינריון - 8 נ"ז   
קורסים אלו לא כוללים את הדרישות לגבי קורסי יהדות, אנגלית וקורסים כלליים.  

במסגרת קורסי החובה נדרש קורס מבוא למדעי החיים בהיקף של 4 נ"ז עבור בוגרי מדעי חברה.  
    

תנאי קבלה   

בעלי תואר ראשון, ממוסד אקדמי מוכר בתחומים הבאים:   

חוג משולב למדעי החברה, פסיכולוגיה, מדעי ההתנהגות, עבודה סוציאלית, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, קרימינולוגיה, חינוך, מנהל עסקים, כלכלה, מדעי המדינה, משפטים ותואר שני בטיפול באומנות (בוגרי מדעי  הבריאות כגון רפואה, סיעוד,  ריפוי בעיסוק, קלינאות תקשורת, פיזיותרפיה, רוקחות, ניהול מע' בריאות יוכלו להתקבל לתוכנית בפקולטה למדעי החיים). 

 • ציון משוקלל בתואר הראשון של 80 לפחות (בכל לימודי התואר הראשון, לבעלי תואר דו-חוגי יעשה ממוצע בין הציון הסופי של שני החוגים).     

 • עדיפות תינתן למועמדים אשר בעת ההרשמה יציגו אישור זכאות לתואר ראשון (על פני מועמדים שנמצאים בשנת הלימודים האחרונה לתואר ראשון).     

 • סטודנטים הנמצאים בשנת הלימודים האחרונה לתואר ראשון בעת הגשת המועמדות – חייבים להגיש את אישור סיום הלימודים למדור לתואר שני עד סוף חודש דצמבר של שנת הלימודים הראשונה.   
    

לימודי השלמה   

מילוי דרישות הקדם (לימודי ההשלמה) בהתאם לרקע אקדמי ולפי הצורך, בהיקף של עד 14 נ"ז מקורסי מבוא רלוונטיים למדעי החברה ולמדעי החיים.   

תנאים נוספים להגשת מועמדות למסלול עם עבודת גמר מחקרית (תזה)   

המועמדים למסלול הכולל עבודת תזה מחויבים בציון 85 ומעלה בקורס שנתי 4 נ"ז של סטטיסטיקה ועיבוד נתונים ובקורס שנתי בשיטות מחקר.   

   

גרונטולוגיה: מדעי הזקנה, במגמת טיפול בזקנים  

המגמה תספק לסטודנטים כלים בסיסיים הקשורים לאבחון והתערבויות טיפוליות בדגש על זקנה. הסטודנטים במגמה לומדים קורסים הנוגעים לפסיכופתולוגיה, טיפול התנהגותי-קוגניטיבי, זיהוי וטיפול התעללות בזקנה ועוד. בנוסף הסטודנטים מבצעים פרקטיקום מורחב.  

במגמת טיפול בזקנים שם המגמה יופיע בתעודת סיום התואר.  

הבהרה: הלימודים במגמה אינם מעניקים הסמכה או רישיון לעסוק כמטפלים בתחום.  

מכסת השעות והסמינריונים   

מסלול א' (מסלול עם תזה)   

33 נ"ז כמפורט להלן:   
קורסי חובה –  27 נ"ז  
קורסי בחירה – 2 נ"ז  
סמינריון -       4 נ"ז 

פרקטיקום חוץ (חלק מקורסי החובה*) - 5 נ"ז  
  

מסלול ב' (מסלול ללא תזה)  

41 נ"ז כמפורט להלן:  
קורסי חובה - 33 נ"ז  
סמינריון -  8 נ"ז  

פרקטיקום חוץ (חלק מקורסי החובה*) - 5 נ"ז  

קורסים אלו לא כוללים את הדרישות לגבי קורסי יהדות, אנגלית וקורסים כלליים.  

הסטודנטים בתוכנית נדרשים בחובת אנגלית במהלך התואר השני.  פטורים מאנגלית יינתנו בהתאם לתקנון היחידה לאנגלית כשפה זרה והבל"מ.  

במסגרת קורסי החובה נדרש קורס מבוא למדעי החיים בהיקף של 4 נ"ז עבור בוגרי מדעי חברה.    

תנאי קבלה למגמה  

 1. בעלי תואר ראשון, ממוסד אקדמי מוכר בתחומים הבאים:  משולב מדעי החברה, פסיכולוגיה, מדעי ההתנהגות, עבודה סוציאלית, קרימינולוגיה, ייעוץ חינוכי, הפרעות בתקשורת, תואר שני בטיפול באומנות (בוגרי מדעי הבריאות יוכלו להתקבל למגמה בפקולטה למדעי החיים).  

 1. ציון משוקלל בתואר הראשון של 80 לפחות (בכל לימודי התואר הראשון, לבעלי תואר דו-חוגי יעשה ממוצע בין הציון הסופי של שני החוגים). 

 1. עדיפות תינתן למועמדים אשר בעת ההרשמה יציגו אישור זכאות לתואר ראשון (על פני מועמדים שנמצאים בשנת הלימודים האחרונה לתואר ראשון). 

 1. סטודנטים הנמצאים בשנת הלימודים האחרונה לתואר ראשון בעת הגשת המועמדות – חייבים להגיש את אישור סיום הלימודים למדור לתואר שני עד סוף חודש דצמבר של שנת הלימודים הראשונה 

 1. נקיים ראיון קבלה על מנת להעריך את התאמת המועמדים למגמה. 
   

לימודי השלמה למגמה  

בעלי תואר ראשון ממקצועות אחרים ידרשו בלימודי השלמה בהתאם לרקע אקדמי ולפי הצורך, בהיקף של עד 14 נ"ז הכוללים לכל הפחות תיאוריות של האישיות ופסיכולוגיה התפתחותית.  

הערות כלליות לגבי תנאי קבלה לתוכנית:  

 1. אם נדרשת השלמת קורסים לצורך הגשת מועמדות, ניתן להשלימם בכל מוסד אקדמי המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, ובתנאי שהקורסים נלמדו בהיקף השעות הנדרש ובהתאם לקריטריונים המצוינים.  

 1. עמידה בדרישות אלו אינה מהווה אישור לקבלת פטור מקורסים הנלמדים בתוכנית. קבלת פטור תתבצע בהתאם לקורסים שנלמדו בהתאם לקריטריונים שיקבעו על ידי המחלקה למדעי חברה ובריאות והפקולטה למדעי החיים ובאישור ביה"ס ללימודים מתקדמים. ההחלטה תתקבל לאחר בדיקת הסילבוסים של הקורסים ובדיקת גיליון הציונים. 

 1. במקרים חריגים תישקל מועמדות של בעלי תואר ראשון בתחומים שצוינו שאינם עומדים בקריטריונים במלואם.  

 1. מיון המועמדים נעשה על סמך שקלול כל נתוני המועמד והוא יחסי לכלל המועמדים הנרשמים באותה שנה.  

תהליך ההרשמה   
יש להירשם לתוכנית ללימודי תואר שני בלימודי זקנה באתר האינטרנט של אוניברסיטת בר אילן ולעקוב אחר ההנחיות.   

משך הלימודים  
משך הלימודים הוא שנתיים. בית הספר ללימודים מתקדמים מאשר במקרים מוצדקים ובהמלצת ראש התוכנית והמנחה הארכה לשנת לימודים שלישית וזאת רק לסטודנטים במסלול תזה לצורך השלמת עבודת המחקר ולא לשמיעת קורסים. פרטים מלאים על התוכנית מופיעים באתר האינטרנט של המחלקה למדעי חברה ובריאות.  

ידיעת שפות 
אנגלית לתואר שני (פרטים על מבחני המיון, רמות הקורסים שיקבעו והקריטריונים למתן פטור לזכאים – ראו בפרק המבוא). ניתן להיבחן בבחינה פנים מחלקתית. לפרטים יש לפנות למזכירות הסטודנטים במחלקה.  

לימודי יהדות   
על פי הדרישות הכלליות לתואר שני – ראו בפרק המבוא.  

לקבלת פרטים נוספים  

ניתן לפנות למזכירות המחלקה למדעי חברה ובריאות   

בטלפון  03-5317010, בדוא"ל  

ובאתר המחלקה למדעי חברה ובריאות 

 

תוכנית משאבי אנוש  

התוכנית משלבת קורסים ייחודיים ועדכניים העוסקים באתגרי הניהול עימם מתמודדים מנהלי.ות משאבי אנוש. במהלך התואר, יחשפו הסטודנטים לקורסים תיאורטיים מתקדמים דוגמת קורס העוסק בעולם העבודה החדש  או קורס העוסק בניהול אסטרטגי של משאבי אנוש, התנסות בסדנאות יישומיות דוגמת פיתוח מיומנויות ניהול ומנהיגות, משאבי אנוש כמנוע לחדשנות, או שימוש בפיתוחים שונים של תוכנת האקסל, באמצעותם ניתן לנהל את ההון האנושי בארגון, ויחשפו לנושאים הרלוונטיים לעולם העבודה כיום דוגמת שיווק למנהלי משאבי אנוש או ניהול משאבי אנוש של עובדים מבוגרים. כמו כן, סטודנטים.יות המעוניינים בכך,  יוכלו להשתתף בפרקטיקום מעשי, המעניק כלים פרקטיים ומפתח מיומנויות הנדרשות ממנהלי משאבי אנוש.  הקורסים מועברים על ידי סגל הוראה מקצועי ומגוון הכולל אנשי אקדמיה מובילים, מומחים לתחומי משאבי האנוש השונים ומנהלים בתחום הייעוץ וה- HR. 

התוכנית מוכרת לצרכי הסמכה מקצועית על ידי העמותה "משאבי אנוש ישראל".  

בתוכנית שני מסלולים:  
 
מסלול א' - כולל ביצוע מחקר והגשת עבודת גמר (תזה) בכתב.  
 
מסלול ב' - ללא הגשת עבודת גמר (ללא תזה).  
 
מכסת השעות והסמינריונים   

מסלול א' (מסלול עם תזה)  

28 נ"ז כמפורט להלן:   
7 קורסי חובה -        18 נ"ז  
1 קורס בחירה -      2 נ"ז  
1 סמינריון -             8 נ"ז  

מסלול ב' (מסלול ללא תזה)  

36 נ"ז כמפורט להלן:  
6 קורסי חובה -    15 נ"ז  
2 קורסי בחירה -  4 נ"ז  
1 סמינריון -         8 נ"ז  
3 סדנאות -         9 נ"ז  
  
קורסים אלו לא כוללים את הדרישות לגבי קורסי יהדות.  

תנאי קבלה   

 1. בעלי תואר ראשון, ממוסד אקדמי מוכר עם ציון משוקלל של 80 לפחות (בכל לימודי התואר הראשון, לבעלי תואר דו-חוגי יעשה ממוצע בין הציון הסופי של שני החוגים).  
  למסלול תזה: ציון 85 ומעלה בשיטות מחקר וסטטיסטיקה בתואר הראשון.    

 1. עדיפות תינתן למועמדים אשר בעת ההרשמה יציגו אישור זכאות לתואר ראשון (על פני מועמדים שנמצאים בשנת הלימודים האחרונה לתואר ראשון).    

 1. סטודנטים הנמצאים בשנת הלימודים האחרונה לתואר ראשון בעת הגשת המועמדות – חייבים להגיש את אישור סיום הלימודים למדור לתואר שני עד סוף חודש דצמבר של שנת הלימודים הראשונה.   

 • ועדת הקבלה תדון במועמדות על בסיס כל המסמכים שהעביר.ה המועמד.ת לאוניברסיטה ולמחלקה למדעי חברה ובריאות. ועדת המיון רשאית לזמן מועמדים לראיון על פי שיקול דעתה. 

 • מיון המועמדים נעשה על סמך שקלול כל נתוני המועמד.ת, והוא יחסי לכלל המועמדים הנרשמים באותה שנה. מספר המקומות בתוכנית הינו מוגבל.  

מועמדותם של מועמדים שאינם עומדים בתנאי הקבלה ובחרו להגיש מועמדותם, תדון בשלבים מאוחרים של תהליך ההרשמה לפי שיקול דעתה של ועדת הקבלה.  

 • המחלקה אינה מתחייבת לקבל את כל המועמדים העומדים בתנאי הרישום הנקובים לעיל. 
    

 לימודי השלמה   

 • בוגרי תואר ראשון במשאבי אנוש אינם נדרשים בלימודי השלמה.    

 • בוגרי תואר ראשון אחר במדעי החברה נדרשים בלימודי השלמה של קורס ''מבוא למשאבי אנוש" בהיקף 4 נ"ז.   

 • בוגרים חסרי רקע מתאים במדעי החברה נדרשים בלימודי ההשלמה הבאים: "התנהגות ארגונית" בהיקף של 2 נ"ז, ''מבוא למשאבי אנוש" בהיקף של 4 נ"ז 
  ו-"שיטות מחקר: השלמה" בהיקף של 3 נ"ז. 

 • עבור בוגרים חסרי רקע מתאים במדעי החברה יתכנו קורסי השלמה נוספים בהתאם לרקע אקדמי ולפי הצורך.    

 • את קורסי ההשלמה יש לסיים בציון 78 ומעלה.  

תנאים נוספים להגשת מועמדות למסלול עם עבודת גמר מחקרית (תזה)  

המועמדים למסלול הכולל עבודת תזה מחויבים בציון 85 ומעלה בקורס שנתי 4 נ"ז של סטטיסטיקה ועיבוד נתונים ובקורס שנתי בשיטות מחקר. כמו כן מחויבים המועמדים למסלול הכולל עבודת תזה בציון 85 ומעלה בקורס אנגלית, או בפטור מאנגלית בתואר ראשון.    
 

הערות   

 1. אם נדרשת השלמת קורסים לצורך הגשת מועמדות,  ניתן להשלימם בכל מוסד אקדמי המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה,  ובתנאי שהקורסים נלמדו בהיקף השעות הנדרש ובהתאם לקריטריונים המצוינים.  

 1. עמידה בדרישות אלו אינה מהווה אישור לקבלת פטור מקורסים הנלמדים בתוכנית. קבלת פטור תתבצע בהתאם לקורסים שנלמדו בהתאם לקריטריונים שיקבעו על ידי המחלקה למדעי חברה ובריאות ובאישור ביה"ס ללימודים מתקדמים. ההחלטה תתקבל לאחר בדיקת הסילבוסים של הקורסים ובדיקת גיליון הציונים.  

 1. במקרים חריגים תישקל מועמדות של בעלי תואר ראשון בתחומים שצוינו שאינם עומדים בקריטריונים במלואם.  

 1. מיון המועמדים נעשה על סמך שקלול כל נתוני המועמד והוא יחסי לכלל המועמדים הנרשמים באותה שנה.  
   

תהליך ההרשמה   

יש להירשם לתוכנית ללימודי תואר שני במשאבי אנוש באתר האינטרנט של אוניברסיטת בר אילן ולעקוב אחר ההנחיות.   
 

משך הלימודים   

משך הלימודים מתפרס על פני שלושה סמסטרים: א', ב' וקיץ. בית הספר ללימודים מתקדמים מאשר במקרים מוצדקים ובהמלצת ראש התוכנית והמנחה הארכה לשנת לימודים נוספת, וזאת רק לסטודנטים במסלול תזה לצורך השלמת עבודת המחקר ולא לשמיעת קורסים. פרטים מלאים על התוכנית מופיעים באתר האינטרנט של המחלקה למדעי חברה ובריאות.  
 

לימודי יהדות   

על פי הדרישות הכלליות לתואר שני – ראו בפרק המבוא.  

    

   לקבלת פרטים נוספים   

ניתן לפנות למזכירות המחלקה למדעי חברה ובריאות 

בטלפון  03-5317010, בדוא"ל ובאתר המחלקה למדעי חברה ובריאות  

  

 

תואר שלישי   

מטרות ההכשרה לתואר שלישי במחלקה למדעי חברה ובריאות הן להכשיר את בוגרי התואר לעריכה עצמאית של מחקרים בינתחומיים מגוונים, בעיקר מחקרים בתחום הזקנה ומשאבי אנוש. ההכשרה לתואר שלישי במחלקה למדעי חברה ובריאות מאפשרת לסטודנטים להעמיק את הידע שלהם בתחום המחקר בו בחרו להתמקד, לשפר את מיומנויות המחקר שלהם ולהכשירם לערוך מחקר עצמאי אמפירי מקורי. הלימודים נמשכים ארבע שנים ובסיומם מקבלים הלומדים תואר דוקטור לפילוסופיה (Ph.D).   

תנאי הקבלה   

 1. תואר שני באחד מהתחומים הבאים: גרונטולוגיה, משאבי אנוש, פסיכולוגיה, מדעי ההתנהגות, עבודה סוציאלית, קרימינולוגיה, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, חינוך, מדעי המדינה, כלכלה, מנהל עסקים, משפטים, טיפול באומנות, מקצועות הבריאות כגון סיעוד, ריפוי בעיסוק, קלינאות תקשורת, רוקחות, פיזיותרפיה, ניהול מערכות בריאות.    

 2. בוגרי תואר שני במסלול עם תזה מחויבים בציון סופי של 85 ומעלה בתואר השני ובציון של 85 ומעלה בעבודה התזה.   

 3. רלבנטיות של נושא המחקר לאחד מתחומי המחקר של סגל המנחים בחוג (רשימת המנחים נמצאת באתר המחלקה).   

למתעניינים בלימודי תואר שלישי שאינם עומדים בתנאי הקבלה מוצעות החלופות שלהלן: 

 1. השלמות לתואר שלישי - מיועד למועמדים בעלי תואר ראשון ותואר שני עם תזה בתחום שונה מהתחום בו הם מתעניינים לתואר השלישי אשר עומדים ברף הקבלה לתואר שלישי. במסלול זה ילמדו קורסים וסמינרים בהיקף שלא יעלה על 16 נ"ז. 

 1. עבודה שוות ערך - מיועד למועמדים מצטיינים בעלי תואר ראשון ותואר שני ללא תזה בממוצע 90 לפחות. הסטודנטים יכתבו עבודה שוות ערך לתזה. מועמדים למסלול זה יידרשו למסור במועד הרשמתם את נושא העבודה ואת שם המנחה. 

 1. השלמת תזה - מיועד למועמדים בעלי תואר שני ללא תזה, שישלימו במסגרת זו עבודת תזה וישתתפו בקורסים רלוונטיים לתחום עבודת המחקר. פרטים לגבי המסלול

שלוש החלופות נבחנות באופן פרטני אל מול נתוני המועמדים ונשקלות בהתאם להמלצת הוועדה המחלקתית. 

קבלת סטודנטים כפופה לתקנון בית הספר ללימודים מתקדמים. 
 

מסלולי התואר השלישי 

המסלול הרגיל - מיועד לבעלי תואר שני עם תזה בממוצע 85 לפחות בקורסים וציון 85 לפחות על עבודת התזה. מסלול זה פתוח גם למועמדים שהשלימו עבודת תזה או עבודה שוות ערך לתזה לאחר שקיבלו תואר שני ללא תזה. 

המסלול המשולב – לתנאי הקבלה ופרטים נוספים אודות המסלול, יש לעיין בפרק המבוא של בית הספר ללימודים מתקדמים

     

תהליך ההרשמה והגשת מועמדות לתואר שלישי 

ההרשמה למסלול הרגיל מתקיימת בין החודשים ינואר עד מאי, תשובות נשלחות בחודשי הקיץ. 

הגשת מועמדות למסלול המשולב: בחודשי הקיץ בתום השנה הראשונה ללימודי התואר השני במסלול עם תזה. 

הגשת מועמדות למסלול הרגיל 

 1. יש לשלוח לגב' חן אברהם במייל, יועצת לתארים מתקדמים, בקשה לקבל את טופס מילוי הפרטים. יש לוודא שיש בידיך: גיליונות ציונים, קורות חיים ועבודת התזה. במידה והושלם תואר שני ללא תזה, יש לוודא שיש בידיך עבודת גמר/ סמינריונים מחקריים מהתואר השני. 

 1. יש לעיין ברשימת המנחים ונושאי המחקר ולפנות למנחה להסכמה עקרונית להנחיה. 

 1. במידה והפונה עומד בתנאי הקבלה, יתקיים ראיון עם איש סגל מהמחלקה. 

 1. מועמדים שימצאו מתאימים בראיון יבחנו על יכולותיהם בקריאה, הבנה וסיכום של חומר מדעי. 

 1. לאחר העמידה בכל התנאים הנ"ל יש להירשם ע"פ ההנחיות שתתקבלנה.  

  ועדת בית הספר ללימודים מתקדמים אינה מבטיחה קבלת כל הפונים גם אם הם עומדים בדרישות הסף.   


הגשת מועמדות למסלול משולב לדוקטורט 

יש לפנות לגב' חן אברהם במייל ולעדכן בהגשת המועמדות ובהסכמת המנחה. לאחר מכן, יש לפעול לפי ההנחיות שתתקבלנה. 

לאחר קבלת תשובה מהוועדה המחלקתית, יש להירשם לבית הספר ללימודים מתקדמים של האוניברסיטה, לפי ההנחיות המופיעות באתר של בית הספר ללימודים מתקדמים. 


מהלך הלימודים   

 1. מינימום 12 נ"ז : שלושה קורסים (שניים חובה ואחד בחירה) ושלושה סמינרים. הוועדה המחלקתית היא שתחליט על מספר השעות הסופי שיחויבו בהן התלמידים בהתאם לרקע שלהם ולתוכנית המחקר שלהם.    

 1. תלמידים הכותבים מחקר כמותני/אמפירי חייבים בקורס שיטות מחקר כמותניות מתקדמות וקורס סטטיסטיקה מתקדמת.   

 1. תלמידים הכותבים מחקר איכותני/ עיוני חייבים בקורס שיטות מחקר איכותניות מתקדמות וקורס חובה מתקדם נוסף החיוני לכתיבת המחקר בהתאם להמלצת המנחה ואישור הוועדה המחלקתית.   

 1. מחויבות הסטודנט בקורסים: מילוי דרישות הקורס בהתאם להנחיות הסילבוס.  

 1. סמינריונים יכללו: סמינר לתארים מתקדמים לפי קביעת המנחה , וסמינר דוקטורנטים בשנה א'. ההשתתפות בסמינריונים מחייבת נוכחות פעילה של הסטודנטים והצגת רפראט מתוך עבודתם בסמינר דוקטורנטים.  בנוסף התלמידים ישתתפו בקולוקוויום המחלקתי. 

 1. במידה ויתקשו התלמידים למצוא סמינר לתארים מתקדמים, יוכלו להמיר סמינר מתקדם בקורס מתקדם באישור המנחה ויו"ר הוועדה המחלקתית.   

 1. חובות לימוד אנגלית ולימודי יסוד בהתאם למפורט באתר הבית הספר ללימודים מתקדמים.   

 1. הגשת עבודת הדוקטורט תתאפשר רק לאחר שהתלמידים השלימו את כל חובות הלימוד.   

    

לקבלת פרטים נוספים   

ניתן לפנות למרכזת תארים מתקדמים,   

בטלפון 03-5317010 , בדוא"ל ובאתר המחלקה למדעי חברה ובריאות  

  

  

תאריך עדכון אחרון : 14/03/2024