פרסום עבודת הדוקטור

  1. הסטודנטים רשאים, באישור המנחה, לפרסם חלק/ים מעבודתם בפרסום מוקדם, לפני הגשת עבודת הדוקטור לשיפוט.
     
  2. תלמידי מחקר המפרסמים את מחקרם או חלק ממנו, באמצעות האוניברסיטה, או כל מו"ל שהוא, יציינו שנכתב במסגרת עבודת המחקר לקראת קבלת התואר "דוקטור לפילוסופיה" באוניברסיטת בר-אילן, תוך אזכור שם המנחה והמחלקה.

 

 

 

 

תאריך עדכון אחרון : 25/01/2024