שכר לימוד

סטודנט הלומד לתואר שלישי ישלם לא פחות מ-200% שכר לימוד עבור לימודיו. הסטודנט ישלם 50% משכר הלימוד שנקבע לאותה שנה בארבע השנים הראשונות ללימודיו וכן תשלומים נלווים. שכר הלימוד ששולם עבור לימודי השלמה או עבור לימודים במסגרת תואר אחר לא ייכלל בחישוב תשלום המינימום של שכר הלימוד. לפרטים נוספים ניתן לעיין (קישור) בתקנון שכר לימוד.

 

תאריך עדכון אחרון : 25/01/2024