מדעי החיים

תואר שני   

קיימים שני מסלולים:   

מסלול א' - כולל ביצוע מחקר והגשת עבודת גמר בכתב (תזה).   

מסלול ב' – ללא עבודת מחקר.   
    

מסלול א' (עם עבודת מחקר)   

בפקולטה למדעי החיים קיים מסלול לימודים הכולל ביצוע מחקר והגשת עבודת גמר בכתב.   

תוכניות לימודים   

 1. מדעי החיים   

 1. ביוטכנולוגיה  

 1. ביופיזיקה   

 1. גרונטולוגיה: מדעי הזקנה   

  
מגמות במדעי החיים (במסלול א')   

המגמות שבהן ניתן להתמחות לקראת התואר השני הן:   

 1. בוטניקה   

 1. ביוכימיה   

 1. זואולוגיה  

 1. מיקרוביולוגיה   

 1. אקולוגיה   

 1. ביולוגיה הומנית 

 1. ביולוגיה חישובית 

 1. ביולוגיה של התא  

 1. פיזיולוגיה של מערכות בעלי חיים   

 1. גנטיקה   

 1. נוירוביולוגיה   

 1. ביולוגיה ימית   

 1. אימונולוגיה   

 1. ביולוגיה סביבתית   


במסגרת מגמות אלו שטחי המחקר נקבעים על בסיס אישי בכיוונים הבאים:   

 • אימונולוגיה 

 • אנדוקרינולוגיה   

 • ביוכימיה   

 • ביוטכנולוגיה (נושאים שונים)   

 • ביולוגיה סביבתית   

 • ביולוגיה של התא (כולל תאים ממאירים)   

 • ביולוגיה קלינית   

 • ביולוגיה מולקולרית   

 • גנטיקה והנדסה גנטית   

 • מיקרוביולוגיה כללית ווירולוגיה   

 • מיקרוביולוגיה רפואית וכמוטרפויטיקה   

 • נוירוביולוגיה   

 • פיסיולוגיה של בעלי חיים   

 • פיסיולוגיה של צמחים (כולל מחלות צמחים)   

 • ביופיסיקה   

 • בוטניקה   

 • זואולוגיה   

 • אקולוגיה   

 • ביולוגיה ימית   

 • ביולוגיה התפתחותית   

 • פוריות בעלי-חיים ובני אדם   

 • ביולוגיה חישובית   

 • פרמקולוגיה   

 • פוטוביולוגיה    

 • פרזיטולוגיה מולקולרית    

 • ביולוגיה של הזדקנות   

 • ננוטכנולוגיה  

 • מגמת הלימוד של כל סטודנט תוגדר רק לאחר הגשת הצעת המחקר בתיאום עם המנחה ואישורה על ידי בית הספר ללימודים מתקדמים.   


דרישות מוקדמות   

 1. תואר ראשון, (B.Sc), במדעי החיים או ביולוגיה או ביוטכנולוגיה בממוצע ציונים של 80 לפחות. על המועמדים לעמוד בראיון אישי או בבחינה לפי קביעת הפקולטה.   

 1. במקרים שבהם התואר הראשון (B.Sc.) אינו בביולוגיה, ביוטכנולוגיה או במדעי החיים ראשי או מורחב, אלא במקצועות קרובים לביולוגיה, תידרש שנת השלמות על בסיס אישי. לימודי ההשלמה אינם נכללים במכסת השעות של הלימודים לתואר.   
   

מכסת השעות והסמינריונים   

 1. 24 נ"ז, מתוכן 22 נ"ז בקורסים למדעי החיים, ושני סמינריונים – 2 נ"ז. חובה להשתתף בסמינריונים. ניתן לקחת קורסים רלוונטיים לתחום המחקר במחלקות אחרות בהיקף של עד 4 נ"ז.   

 1. ללומדים ביוטכנולוגיה, ביולוגיה חישובית, ננוטכנולוגיה וביופיזיקה ישנה תכנית לימודים ספציפית מחייבת.   

 1. הצעת המחקר תוגש בסוף השנה הראשונה.   

 1. שינוי בנושא המחקר או במנחה עשוי לחייב קורסים מיוחדים לפי דרישת הפקולטה, מעבר לתוכנית הרגילה.   

 1. הציון הסופי של התואר השני ייקבע בהתאם לתקנון האוניברסיטה, שקלול של ציון עבודת המחקר (75%) והקורסים (25%).   

 1. הציונים לשבח "הצטיינות" "הצטיינות יתרה" אינם נקבעים על ידי הפקולטה אלא על ידי הקריטריונים של האוניברסיטה.                                               


ידיעת שפות   

אנגלית לתואר השני (פרטים על מבחני המיון, רמות הקורסים שייקבעו והקריטריונים למתן פטור לזכאים – ראו בפרק המבוא).   

פטור מלימוד אנגלית בתואר שני ניתנים לבעלי תואר "בוגר אוניברסיטה" מישראל, או בעלי תואר זהה ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בישראל,  או בעלי תואר "בוגר אוניברסיטה" ממוסד מוכר בחו"ל המצוי בארץ דוברת אנגלית ששפת ההוראה בו אנגלית.   

 
מסלול ישיר לתואר שני - מסלול "פסגות"   

מיועד לסטודנטים מצטיינים שעברו ראיון אישי וסיימו את שלושת הסמסטרים הראשונים בתואר הראשון בפקולטה למדעי החיים ומאפשר למשתתפיו לסיים את לימודי התואר הראשון והשני בתוך ארבע שנים, תוך קבלת הקלות ומלגות במהלך התואר הראשון. לפרטים מלאים גלשו לתוכנית "פסגות" באתר הפקולטה.   

הצעת המחקר וקבלת התואר לתלמידי המסלול הישיר לתואר שני    

הסטודנטים במסלול הישיר יגישו את הצעת המחקר עם תום הלימודים לתואר ראשון בשנת הלימודים השלישית (שהיא גם השנה הראשונה בתואר השני).   

 1. הגשת התזה והמבחן על התזה יעשו בסוף שנה ד'.   

 1. עם סיום מוצלח של שנה ג' יוענק לסטודנטים תואר B.Sc.   

 1. בסוף שנה ד' ולאחר שיסיימו את חובות הקורסים לתואר שני ויבחנו על התזה בהצלחה, יוענק לסטודנטים תואר M.Sc.   
     

הוראות לכתיבת עבודת הגמר   

מיקום ההערות ומראי המקומות בעבודת הגמר - לפי הוראות הפקולטה. כל היתר - ראו תקנון בית הספר ללימודים מתקדמים בפרק המבוא.   


בחינת גמר   

הבחינה תתבסס על עבודת הגמר ועל הביבליוגרפיה ששימשה בסיס לעבודת המחקר.    


לימודי יהדות   

על פי הדרישות הכלליות לתואר השני (ראו בפרק המבוא).   

  

הצעת מחקר יש להגיש לוועדה הפקולטטיבית עד סוף שנת הלימודים הראשונה.   

    

 

מסלול ב' (ללא עבודת מחקר, תזה)   

תוכנית תואר שני במדעי החיים ללא תזה   

דרישות קבלה   

לתוכנית יוכלו להירשם סטודנטים בעלי תואר בוגר B.Sc. במדעי החיים ובמקצועות רלוונטיים אחרים שממוצע הציונים שלהם הוא 80 ומעלה. הקבלה תתאפשר על סמך נתונים אישיים וועדת קבלה.   

שימו לב! יתכן וידרשו קורסי השלמה אשר ניתן יהיה להשלימם במהלך התואר, ללא זיכוי נקודות לתואר.   
   

משך הלימודים   

משך הלימודים הוא שנה עד שנתיים, תלוי בפריסת ימי הלימוד וקורסי הבחירה הנלקחים.   


מכסת השעות והסמינריונים   

40 נ"ז כמפורט להלן:   

 • קורסי חובה, 4 נ"ז: - עבודה סמינריונית-סקירה מדעית מונחית על ידי חוקרים מהפקולטה.      
   - סמינריון - הצגת מאמר מחקרי עדכני בפני משתתפי הקורס בצורה מדעית כמקובל במסלול המחקרי.   

 • קורסי בחירה: העמקת הידע העדכני בעזרת קורסי בחירה בהתאם לתחומי העניין של הסטודנט. לדוגמא: תרפיה תאית וגנטית, עולם ה-RNA, ביואינפורמטיקה, הנדסה גנטית בצמחים, פרקים בביולוגיה ואבולוציה של בעלי חיים, גישות מחקר בכלים מולקולריים, השפעת סמים ממכרים על תפקוד המוח, אימונולוגיה של סרטן, פתולוגיה קלינית, גנטיקה קלינית, וולידציות ועוד קורסים רבים המיועדים לתואר ראשון שנה ג' וללימודים מתקדמים.   


לימודי יהדות   

על פי הדרישות הכלליות לתואר השני (ראו בפרק המבוא).   

    

למידע אודות תואר שני ניתן לפנות ליועצת לתארים מתקדמים ד"ר הילה אליפנץ בדוא"ל  

פרטים נוספים באתר הפקולטה למדעי החיים   

    

 
תואר שלישי   


דרישות קבלה   

לתוכנית יוכלו להתקבל סטודנטים בעלי תואר M.Sc. במדעי החיים ובמקצועות רלוונטיים אחרים שממוצע הקורסים שלהם והתזה שלהם הוא 85 ומעלה, הקבלה היא על סמך הנתונים האישיים וועדת קבלה ורק לאחר מציאת מנחה לביצוע המחקר.   


תחומי התמחות   

 • ביולוגיה חישובית העוסקת באינטראקציה בנושאים שונים בין מערכות ביולוגיות ותהליכים חישוביים, בחלבונים ומולקולות RNA   

 • פיזיולוגיה סביבתית של בעלי-החיים מאזור גאות ושפל בימים טרופיים, ביולוגיה כללית של בלוטי-ים, יחסי סימביוזה בשונית אלמוגים   

 • ביופילם בחיידקים תפקיד ביולוגיה ומניעת יצירתם, והקשר לעמידות לאנטיביוטיקה   

 • מנגנונים מולקולריים המבקרים לימופוציטים מסוג T והתגובה החיסונית   

 • חקר ותפקוד האנזים Protein Kinase C בבקרה התמינות ואפופטוזיס במוח   

 • ביולוגיה של תאי זרע ביונקים   

 • ביוכימיה של תהליך ההפריה ביונקים   

 • אקופיזיולוגיה של אצות, מעגלי חנקן ופחמן במערכות מימיות   

 • ביולוגיה ושימוש ביוטכנולוגי בתאי גזע   

 • פקטור שעתוק E2F ובקרה על שגשוג תאים ובסרטן   

 • ננו-רובוטיקה, מכונות DNA, תכנות מולקולרי, ביו-ארכיטקטורות   

 • בקרה גנטית של הזדקנות ומנגנוני התמודדות עם מצבי עקה בחיית המודל C. elegans    

 • פוטואקלימציה של המנגנון הפוטוסינטטי באצות, אקופיסיולוגיה ופוטוביולוגיה של אלמוגים במפרץ אילת   

 • זיהוי ואיפיון גנים המתבטאים במהלך יצירת תאי המין ביונקים   

 • מנגנונים דינמיים של מבנה ופעילות אנזימים ע"י שימוש בשיטות ספקטרוסקופיות מגוונות   

 • מסלולי העברת אותות תאיים בהתפתחות בדרוזיפליה   

 • בסיס העצבי של התנהגות בארנבות –ים   

 • נוירוביולוגיה מולקולרית של מחלות שינה והתפתחות עצבית בדג הזברה   

 • איפיון פרמקולוגי של תהליכים פיזיולוגים ופתופיזיולוגיים במחלות נוירודגנרטביות   

 • בסיס מולקולרי של ההזדקנות ומעורבות חלבוני דאציטלזות בקביעת אורך חיים   

 • חיסון צמחים כנגד מחלות, עמידות צמחים למחלות והדברה כימית של גורמי מחלה בצמחים   

 • בוטניקה ארכיאולוגית   

 • NMR של חלבונים שיטות נסיוניות ותאורטיות   

 • בקרה מולקולרית של התפתחות עוברים ביונקים   

 • חקר הגנים, ביולוגיה חישובית, עריכת רנ"א ודנ"א   

 • תהליכים המבוקרים ע"י RNA: Splicing, non-codling RNA, מנגנוני השתקת גנים באמצעות RNAi  ושימושם הביוטכנולוגיים למלחמה במחלות זהומיות   

 • טיפול פוטודינמי של גידולים ממאירים, חיידקים ווירוסים באמצעות פורפירנים והקרנת אור   

 • פתוח מודלים מתמטיים כולל סימולציית מחשב להבנת תהליכים במערכת האימונית   

 • מודלים מתמטיים של תהליכים ביולוגיים בווירוסים ומחלות זיהומיות ואוטואימוניות   

 • הרג חיידקים באמצעות חומרים משופעלים באור וחלבוני חריר בחיידקים   

 • התפקיד הביולוגי של טירוזין קינאז בתאי סרטן וזרע   

 • מנגנוני העברת אותות במחלות סרטן הערמונית   

 • תפקיד ופונקציה של תעלות יוניות   

 • שונית האלמוגים באילת-עמידות לשינויים סביבתיים   

 • דלועים עם עמידות למחלות ומזיקים מסוג וירוסים ופטריות   

 • שיטות אלקטרופזיולוגיות למחקר תעלות יוניות: גישה נסיונית וחישובית   

 • תפקיד חלבונים היסטוניים בבקרת השעתוק   

 • הידרונמיקה גיאופיזית: מודלים מתמטיים   

 • בקרת טרנספורטרים בצמח   

 • בחינת דינמיקה ובקרה של RNA וחלבונים בגרעין   

 • מוות מתוכנן של תאים (Apoptosis)   

 • מחקר מולקולרי של שעתוק ובקרת ביטוי של גנים החיוניים להתפתחות עוברית   

 • חקר הסתגלות של מיקרואורגניזמים לתנאי עקה   

 • דינמיקה של אוכלוסיות חיידקים, פטריות חד תאיים, בקרקע ומארג המזון במערכות יבשתיות   

 • חומרים אימונומודילטורים כטיפול במחלות סרטניות, זיהומיות ואוטואימוניות   

 • הנגיף ההומני הרפס במחלות קאפושי סרקומה, היבטים קליניים ומולקולאריים   

 • ביולוגיה של שוניות אלמוגים   

 • פוטוסינתזה   

 • שעונים ביולוגיים   

 • קלסיפיקציה   

 • ביולוגיה מערכתית  

 • חקר הסרטן   

 • בסיס הורמונלי של התנהגות בעלי חיים בטבע ובשבי   

 • שימוש ב DNA אורגמי בננו טכנולוגיה   

 • מבנה תלת מימדי של  DNA ובקרה אפיגנטית   

 • הבנת ארגון הגנים במרחב הגרעין ותפקידו בבקרת שעתוק   

 • חקר גנטיקה מולקולארית של התנהגות חברתית   

 • מנגנונים מולקולריים ותאיים המשפיעים על תהליכי למידה וזיכרון קוגניטיביים ועל מחלות נוון עצבי   

    

לקבלת פרטים נוספים   

ניתן לפנות למשרד הפקולטה בטלפון 03-5317250, בדוא"ל   
ובאתר הפקולטה למדעי החיים - תואר שלישי   

   

 

תאריך עדכון אחרון : 28/02/2024