מדעי הראיה והאופטומטריה

תואר שני  

קיימים שני מסלולים: 

מסלול א'  - כולל עבודת מחקר. 
מסלול לימודים הכולל ביצוע מחקר והגשת עבודת גמר בכתב

מסלול ב'- ללא תזה, מסלול קליני. 
 

מסלול א'- עם תזה 

תנאי קבלה 

למסלול יתקבלו בוגרי ובוגרות תואר ראשון באופטומטריה, במדעי החיים, במדעי המוח , הנדסה ופסיכולוגיה עם ממוצע תואר ראשון של 85 לפחות. בוגרי/ות מדעי החיים, מדעי המוח, הנדסה ופסיכולוגיה ילמדו לימודי השלמה בשנתם הראשונה, כפי שמפורט בתכנית הלימודים

תנאי המעבר משנה לשנה  

אישור תוכנית מחקר בתום השנה הראשונה ללימודים.  

תנאי סיום הלימודים בתוכנית, כולל הדרישות לצורך קבלת זכאות לתואר: מתחילת הלימודים מוקצות לסטודנטים שנתיים בלבד להשלמת התואר, כולל חובות שמיעת קורסים, ביצוע עבודת המחקר, כתיבת התזה ומבחן הגנה על התזה.  

מכסת השעות והסמינריונים  

במשך השנתיים של לימודי התואר השני יצטרכו הסטודנטים ללמוד ולסיים בהצלחה קורסים וסמינרים בהיקף 12 ש"ש (שעות שבועיות) (24 נ"ז-נקודות זכות).  

השלמות  

סטודנטים בוגרי תואר ראשון שאינו אופטומטריה (מדעי החיים, מדעי המוח, הנדסה ופסיכולוגיה) ילמדו בנוסף לשעות אלו לימודי השלמה בהיקף של עד 11 ש"ש (22 נ"ז).  

מטרת לימודי ההשלמה הינה הקניית ידע בסיסי בתחום האנטומיה, הפיזיולוגיה של העין ועקרונות בתפיסת הראיה.  

סטודנטים בתואר השני יעסקו במחקר ויכתבו עבודת תזה מחקרית.  

בנוסף, ילמדו הסטודנטים לימודי יהדות או לימודים כלליים ויעמדו בדרישות שפת האנגלית לתואר השני.  

מבנה כללי של תוכנית הלימודים 

לימודים עיוניים בתחומי האופטומטריה ומדעי הראיה.  

היקף שעות וסמינריונים 

סה"כ 12 ש"ש (24 נ"ז) לפי המפורט להלן: 

7 ש"ש (14 נ"ז) קורסי חובה 
2 ש"ש (4 נ"ז) סמינריונים 
3 ש"ש (6 נ"ז) קורסי בחירה. 
 
על הסטודנטים לסיים בהצלחה את כל הקורסים. 

מטרת קורסי החובה ליצור בסיס הבנה מעמיק של יסודות המחקר הראייתי באופן כללי, תוך דגש על יסודות המחקר הקליני וכן קורס בסיסי הכולל את עקרונות השימוש במכשור מדעי, שהוא חיוני לצורך ביצוע מחקר.  

קורסי הבחירה יאפשרו לסטודנטים להעמיק את הידע וההבנה בתחום הספציפי אותו הם חוקרים.  

במהלך קורסי הסמינר ידרשו הסטודנטים לתואר שני להגיש סמינריונים, אשר הינם חובה לכל תלמידי המסלול. עם גמר כתיבת עבודת המחקר יבחנו התלמידים בבחינה לתזה על ידי ועדת בחינה (פירוט בסעיפים הבאים) כפי שנהוג לגבי כל תלמידי המחקר לתואר שני עם תזה.  

הצעת המחקר  

הסטודנטים יגישו לוועדה הפקולטית לתארים מתקדמים הצעת תוכנית לעבודת המחקר, לאחר שאושרה ע"י המנחה, בתום סמסטר ב' של השנה הראשונה לעבודתם במחקר המוצע.  

הוועדה הפקולטית לתארים מתקדמים תבקש משני חברי סגל בפקולטה לבדוק ולהעריך את הצעת המחקר. לאחר תיקון ההצעה לפי הערות הבודקים ולאחר אישור ההצעה ע"י הוועדה הפקולטית לתארים מתקדמים היא תוגש לבית הספר ללימודים מתקדמים.  

   

הצעת מחקר יש להגיש עד סוף שנת הלימודים הראשונה.  

   

בחינת גמר 

הבחינה תתבסס על עבודת הגמר ועל הביבליוגרפיה ששימשה בסיס לעבודת המחקר.  
  
לאחר סיום המחקר ולאחר אישור המנחה, תוגש התזה הכתובה לוועדה הפקולטית לתארים מתקדמים.  

הוועדה הפקולטית תמליץ על הרכב של שני בוחנים לבחינת הגמר בנוסף למנחה. לפני תחילת המבחן, הבוחנים ייתנו ציון על החיבור המדעי, שיהווה 35% מציון התזה. גם המנחה יעריך את עבודת הסטודנט/ית בנפרד וייתן עליה ציון, שיהווה 35% מציון התזה.  

הוראות לכתיבת עבודת הגמר  

ראו תקנון בית הספר ללימודים מתקדמים בפרק המבוא.  

לימודי יהדות  

על פי הדרישות הכלליות לתואר השני (ראו בפרק המבוא).  

 

מסלול ב'- תואר שני קליני באופטומטריה, ללא תזה 

תנאי קבלה לתוכנית 

למסלול זה יתקבלו בוגרי תואר ראשון באופטומטריה בממוצע של 80 לפחות ובעלי רישיון ישראלי בתוקף לעסוק באופטומטריה מטעם משרד הבריאות. 

תנאי המעבר משנה לשנה 

על הסטודנט/ית לעבור את הבחינות בציון העובר הנדרש. 

מכסת השעות והסמינריונים 

במשך השנתיים של לימודי התואר, יצטרכו הסטודנטים ללמוד ולסיים בהצלחה קורסים וסמינריונים בהיקף של  20.5 ש"ש (41 נ"ז). 

השלמות 

אין לימודי השלמה בתואר השני הקליני 

מבנה כללי של תוכנית הלימודים 

התוכנית בנויה משני רבדים: 

- קורסים וסמינריונים העוסקים בנושאים החמים ביותר באופטומטריה ומועברים על ידי המרצים המובילים בתחום. 

-העשרה קלינית במרפאות בית הספר  שתכלול התנסות מעשית בחידושים בתחומיי עדשות מגע ,ראייה ירודה ואימון חזותי. 

סגל ההוראה מורכב מאופטומטריסטים המנוסים והטובים בתחומם  וכן מרופאי עיניים מומחים אשר מביאים לתוכנית התואר השני  את הידע והניסיון המרובים שלהם יחד עם מצוינות בהוראה. 

תכנית הלימודים מתפרסת על פני שנתיים, למשך יום אחד מלא בשבוע ומאפשרת לשלב עבודה ולימודים במקביל. 

לימודי יהדות  

על פי הדרישות הכלליות לתואר השני (ראו בפרק המבוא).  

  

 

לקבלת פרטים נוספים  

ניתן לפנות אלינו בטלפון שמספרו- 03-5317268 או בדוא"ל- optometry.dept@biu.ac.il 

 ניתן לעיין  באתר בית הספר לאופטומטריה ומדעי הראייה  

   

  

 

 

תאריך עדכון אחרון : 02/02/2023