גרונטולוגיה: מדעי הזקנה

המידע מעודכן לתשפ"ד. מידע לתשפ"ה יעודכן בימים הקרובים.

תואר שני  

מסלולים  

קיימים שני מסלולים:  

מסלול א' - כולל ביצוע מחקר והגשת עבודת גמר בכתב.  

מסלול ב' - ללא עבודת מחקר.  
 

תוכניות  

התוכנית הדו-שנתית כוללת לימודים תיאורטיים ומקצועיים עם פרקטיקום מעשי בשנת הלימודים השנייה. סטודנטים שיעמדו בדרישות התוכנית יהיו זכאים לתואר שני בלימודי זקנה ויהיו זכאים להגיש בקשה לרישום בפנקס הגרונטולוגים.  
בנוסף, בוגרי התוכנית שהינם בעלי מקצוע אקדמי בסיסי המתאים לדרישות ההכשרה האקדמית הבסיסית לקבלה לחברות באגודה הישראלית לטיפול התנהגותי-קוגניטיבי - איט"ה (עבודה סוציאלית, ריפוי בעיסוק וסיעוד, ייעוץ חינוכי, חינוך מיוחד, הפרעות בתקשורת, טיפול באומנות, קרימינולוגיה, פסיכיאטריה ופסיכולוגיה) יוכלו להמשיך ולהשלים את לימודיהם בתוכנית הישראלית לטיפול התנהגותי-קוגניטיבי (התוכנית הישראלית הינה באישור איט''ה ובחסות היחידה לפיתוח מקצועי בית הספר לחינוך אוניברסיטת בר-אילן ומוכרת לגמול השתלמות).  

התוכנית מקנה לכל בוגריה תואר שני בגרונטולוגיה: מדעי הזקנה  

Master of Gerontology :Science of Aging (M.Sc.)  

התוכנית קיימת גם במסגרת החוג המשולב למדעי החברה.  
  

מכסת השעות והסמינריונים  

ניתן ללמוד במסלול עם תזה או במסלול ללא תזה. פרטים על כל מסלול נמצאים באתר הפקולטה למדעי החיים.  
  

מסלול א' (מסלול עם תזה)  

16 ש"ש (32 נ"ז) כמפורט להלן:  

קורסי חובה – 12 ש"ש (24 נ"ז)  

קורסי בחירה – 2 ש"ש (4 נ"ז)  

סמינריון – 2 ש"ש (4 נ"ז)  
  

מסלול ב' (מסלול ללא תזה)  

20 ש"ש (40 נ"ז) כמפורט להלן:  

קורסי חובה –   14 ש"ש (28 נ"ז) [בכללן פרקטיקום חוץ 2ש"ש (4 נ"ז)]  

קורסי בחירה –  2 ש"ש (4 נ"ז)  

סמינריון -          4 ש"ש (8 נ"ז)  

קורסים אלו לא כוללים את הדרישות לגבי קורסי יהדות, אנגלית וקורסים כלליים.  

במסגרת קורסי החובה נדרש קורס מבוא למדעי החברה, בהיקף של 2 ש"ש (4 נ"ז), עבור בוגרי מדעי החיים.   
  

תנאי קבלה  

 • בעלי תואר ראשון, ממוסד אקדמי מוכר בתחומים הבאים: מקצועות הבריאות (כגון סיעוד), רפואה, ריפוי בעיסוק, פיזיותרפיה ומדעי החיים.  
 • ציון משוקלל בתואר הראשון של 80 לפחות (בכל לימודי התואר הראשון, לבעלי תואר דו-חוגי יעשה ממוצע בין הציון הסופי של שני החוגים).  
 • עדיפות תינתן למועמדים אשר בעת ההרשמה יציגו אישור זכאות לתואר ראשון (על פני מועמדים שנמצאים בשנת הלימודים האחרונה לתואר ראשון).  
 • המועמדים למסלול הכולל תזה ידרשו לראיון קבלה שיבחן את יכולתם המחקרית.  
 • סטודנטים הנמצאים בשנת הלימודים האחרונה לתואר ראשון בעת הגשת המועמדות – חייבים להגיש את אישור סיום הלימודים למדור לתואר שני עד סוף חודש דצמבר של שנת הלימודים הראשונה.  
    

לימודי השלמה  

מילוי דרישות הקדם (לימודי ההשלמה) בהתאם לרקע אקדמי ולפי הצורך, בהיקף של עד 7 ש"ש (14 נ"ז) מקורסי מבוא רלוונטיים למדעי החברה ולמדעי החיים.  

הערות:  

 1. אם נדרשת השלמת קורסים לצורך הגשת מועמדות, ניתן להשלימם בכל מוסד אקדמי המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, ובתנאי שהקורסים נלמדו בהיקף השעות הנדרש ובהתאם לקריטריונים המצוינים.  
 1. עמידה בדרישות אלו אינה מהווה אישור לקבלת פטור מקורסים הנלמדים בתוכנית. קבלת פטור תתבצע בהתאם לקורסים שנלמדו בהתאם לקריטריונים שיקבעו על ידי החוג המשולב למדעי החברה והפקולטה למדעי החיים. ההחלטה תתקבל לאחר בדיקת הסילבוסים של הקורסים ובדיקת גיליון הציונים. הפטור שניתן הינו אקדמי ואין בו להעיד על משמעויות שכ"ל.  
 1. במקרים חריגים תישקל מועמדות של בעלי תואר ראשון בתחומים שצוינו שאינם עומדים בקריטריונים במלואם.  
 1. מיון המועמדים נעשה על סמך שקלול כל נתוני המועמד והוא יחסי לכלל המועמדים הנרשמים באותה שנה.  
    

תהליך ההרשמה  

יש להירשם לתכנית ללימודי תואר שני בלימודי זקנה באתר האינטרנט של אוניברסיטת בר אילן ולעקוב אחר ההנחיות.  
  

משך הלימודים  

משך הלימודים הוא שנתיים. בית הספר ללימודים מתקדמים מאשר במקרים מוצדקים ובהמלצת ראש התוכנית והמנחה הארכה לשנת לימודים שלישית וזאת רק לסטודנטים במסלול תזה לצורך השלמת עבודת המחקר ולא לשמיעת קורסים. פרטים מלאים על התוכנית מופיעים באתר הפקולטה למדעי החיים.  
  

ידיעת שפות (אנגלית)  

אנגלית לתואר שני (פרטים על מבחני המיון, רמות הקורסים שיקבעו והקריטריונים למתן פטור לזכאים – ראו בפרק המבוא).  
  

לימודי יהדות  

על פי הדרישות הכלליות לתואר שני – ראו בפרק המבוא.  

   
 

לקבלת פרטים נוספים  

ניתן לפנות למזכירות הפקולטה למדעי החיים,  

בטלפון  03-5317297,בדוא"לובאתר התוכנית לגרונטולוגיה 

   

 

 

תאריך עדכון אחרון : 25/01/2024