תוכנית מדע והלכה

המידע מעודכן לתשפ"ד. מידע לתשפ"ה יעודכן בימים הקרובים.

 

תואר שלישי  

  • תנאי הקבלה לתואר זה מופיעים בפרק המבוא.  
  • על הסטודנטים למצוא מנחה ונושא מתאימים למסגרת התוכנית.  
  • סטודנטים שלא למדו תואר שני בתוכנית, יידרשו ללמוד קורסי השלמה לתואר שלישי (בכפוף להחלטת הוועדה המחלקתית). 
  • לפרטים אודות חובת קורסי יסוד ביהדות ולימוד השפה האנגלית לתואר שלישי יש לעיין בפרק המבוא.  

   

לקבלת פרטים נוספים  

ניתן לפנות למחלקה בטלפון 03-5318390,  
  
דוא''ל המחלקה להיסטוריה כללית  

דוא''ל התוכנית למדע והלכה  

אתר המחלקה להיסטוריה כללית  

   

 

 

תאריך עדכון אחרון : 25/01/2024