היחידה ללימודים בין תחומיים >

מבוא 

אוניברסיטת בר־אילן הציבה עצמה בחזית המהפכה והקימה יחידה עצמאית, פורצת דרך וראשונה מסוגה בארץ - היחידה ללימודים בין־תחומיים, שבעשורים האחרונים מחוללת שינוי ומטשטשת את הגבולות התוחמים בין הדיסציפלינות השונות באקדמיה. היחידה מציעה תוכניות שתחום הידע שלהן הוא בין־תחומי במובהק. קורסי הליבה בתוכניות אלה הם ייחודיים וייעודיים לשדה הנלמד בכל תוכנית; נוסף עליהם, נהנים הסטודנטים והסטודנטיות מהיצע אדיר של קורסי הבחירה מכל שמונה הפקולטות שבאוניברסיטת בר אילן. 

ברוח זו עיצבה ועדת הסנט ללימודים בין-תחומיים שש תוכניות לימודים בין תחומיות: 

התוכנית הרב־תחומית למדעי המוח לתואר ראשון ולתארים מתקדמים נוקטת עמדה מחקרית נועזת, החושפת את החידות הרבות שמזמן לנו המוח מתוך שילוב לימודי ביולוגיה, פסיכולוגיה, מדעי המחשב, בלשנות, פיזיקה ועוד. 

התוכנית ללימודי מגדר לתארים מתקדמים מציעה מגוון רחב של נושאי חקר, מהם ייחודיים באקדמיה בישראל, ומטפחת, לצד מצוינות מחקרית, גם אקטיביזם בועט שמביא שינוי חיובי בעולם

התוכנית לניהול ויישוב סכסוכים ומשא ומתן לתארים מתקדמים מגבה את הלמידה המעמיקה של הסכסוך, התפתחותו והדרכים לניהולו וליישובו בכלים מעשיים ובהתנסות בפתרון סכסוכים בשטח

התוכנית ללימודי פרשנות ותרבות לתארים מתקדמים פורשת תשתית תאורטית ומתודולוגית נרחבת, בין היתר, היסטוריה, פילוסופיה פסיכולוגיה ומשפט, ככלי למחקר וליצירה חתרנית וחדשנית

התוכנית ללימודי מדע, טכנולוגיה וחברה לתארים מתקדמים בוחנת את ההשפעה ההדדית של מדע וטכנולוגיה על עמדותינו ועל העולם החברתי, התרבותי, הפוליטי והכלכלי שבו אנו חיים

ייחודה של היחידה ניכר גם בקהילה שלנו – קהילה מגוונת, אינטימית, חקרנית ומעורבת. חברות וחברי הסגל מביאים עמם מומחיות המשלבת בין שדות ידע רבים ומושכים לתוכניות סטודנטים וסטודנטיות המאופיינים בסקרנות פורצת גבולות, בחתרנות שמבקשת לשאול שאלות קשות ובעצמאות מחשבתית המספקת תשובות יוצאות דופן. בזכות היכולות המשוכללות והמגוונות שרכשו להם, משתלבים הבוגרים והבוגרות שלנו בתפקידי מפתח באקדמיה ובמשק, בתרבות ובציבוריות הישראלית

  

  

לקבלת פרטים נוספים 
ניתן לפנות ליחידה ללימודים בין-תחומיים 
בניין 604, קומה ג', בטלפון 03-5317756 

 

 

תאריך עדכון אחרון : 01/02/2024