לימודי ניהול ויישוב סכסוכים ומשא ומתן

המידע מעודכן לתשפ"ד. מידע לתשפ"ה יעודכן בימים הקרובים.

מבוא 

לימודי התואר השני והשלישי בתוכנית כוללים היכרות בין-תחומית מקיפה עם נושא הסכסוך, עם התפתחותו ועם הדרכים לניהולו וליישובו. הלימודים מתמקדים בדרכי הטיפול בסוגים שונים של סכסוכים ברמות חברתיות שונות: ברמה הבין-אישית, הארגונית, הקהילתית, הבין-קהילתית והבין-מדינתית. התוכנית מקנה יסודות אקדמיים ומחקריים מקיפים ומציעה שילוב מיטבי בין תאוריה לפרקטיקה והתנסות בשטח. 

התוכנית מיועדת למועמדות ולמועמדים מכל תחומי העסוק ובעלי תואר ראשון מכל תחום, המעוניינים  לרכוש כישורים שיאפשרו להם להוות גורם חיובי, ממתן ומגשר בסביבתם המשפחתית, במקום העבודה ובמקומות אחרים. התוכנית מתאימה גם למי שממלא או שואף למלא תפקידי מפתח בתחומי ניהול ויישוב סכסוכים וניהול משא ומתן בארגונים מסוגים שונים – קהילתיים, ממשלתיים ולא ממשלתיים, בין-לאומיים – וכן במגזר הפרטי. 

מרבית הארגונים הפועלים היום בעולם גלובלי, בין-תחומי, משתנה, מורכב ותחרותי, מחפשים עובדים שבארגז הכלים שלהם ידע, כישורים וניסיון בניהול ויישוב סכסוכים ובניהול משא ומתן. עובדים כאלה רואים בכל סכסוך בסביבתם הזדמנות לצמיחה. באמצעות לימודים לתואר שני או שלישי בתוכנית לניהול ויישוב סכסוכים ומשא ומתן תקבלו את הכלים הטובים ביותר למניעת סכסוכים, ניהולם ויישובם, לקידום צדק ושיקום, להובלת שינויים מבניים,  מוסדיים וחברתיים.  

הלימודים הינם במתכונת של מסלול אקדמי המשלב התנסות בשטח. משתתפי התוכנית ילמדו קורסים מתקדמים העוסקים בהיבטים תיאורטיים מגוונים וכן ביישום הנלמד בתוכנית. שילובם של סטודנטים הבאים מתחומי לימוד שונים, בעלי עניין וכישורים שונים, ומערכת לימוד מגוונת יקנו לבוגרי התוכנית ידע רב-תחומי נרחב, ויכולות אקדמיות ופרקטיות מוכחות בתחום של יישוב סכסוכים.

התוכנית מתמקדת בחמישה תחומים:

 1. גישור רב תחומי; ברמה הבין-אישית, הקהילתית, הבין-קהילתית, העסקית והארגונית.
   
 2. דיאלוג וניהול קונפליקטים בישראל.
   
 3. משא ומתן וגישות וטכניקות לטיפול בסכסוכים ברמות חברתיות שונות.
   
 4. ניהול ויישוב קונפליקטים פנים מדינתיים ובין-לאומיים.
   
 5. לימודי ניהול מצבי משבר בסכסוכים מסוגים שונים
   

התוכנית לניהול ויישוב סכסוכים ומו"מ מציעה:

 1. לימודי תואר שני ללא תזה, הנערכים בשנה קלנדרית אחת או בשנתיים.
   
 2. לימודי תואר שני עם תזה הנערכים בשנתיים עד שלוש שנים.
   
 3. לימודי תואר שלישי.
   

חדש בתוכנית:

 1. לימודים לתואר שני במגמה הבין־תחומית ללימודי ניהול משברים (מסלול ללא תזה, בשנה אחת קלנדרית או בשנתיים).
   
 2. לימודים לתואר שני במקבץ קורסים באשכול "גישור רב־תחומי". אשכול זה מתאים למועמדים ולמועמדות מרקע אקדמי ומקצועי מגוון, ולאלה המעוניינים להתמחות בגישור, בתוכנית המותאמת גם למגשרים בתחילת דרכם וגם למגשרים מנוסים (מסלול ללא תזה, בשנה אחת קלנדרית או בשנתיים).
   
 3. לימודים לתואר שני בהם אתם בוחרים ממגוון קורסי הבחירה בתוכנית, בתמהיל המתאים לכם.

 

תואר שני 

מסלולים 

קיימים שני מסלולים

מסלול א'  - כולל ביצוע מחקר והגשת עבודת גמר בכתב (תזה).

מסלול ב'  - ללא תזה. ניתן לסיים לימודים בשנה קלנדרית אחת או בשנתיים. המסלול כולל ביצוע פרויקט שטח והגשה של עבודה סמינריונית המסכמת את הפרויקט.  

תוכנית הלימודים כוללים לימודים של קורסי חובה וקורסי בחירה כולל סדנאות הכשרה מעשיות.

מגמות

המגמה ללימודי ניהול משברים - מסלול ב' (ללא תזה).

הלימודים במגמה הבין ־תחומית ללימודי ניהול משברים מקנים הבנה תאורטית, הכשרה מעשית ותרגול הכלים שמציע תחום יישוב הסכסוכים לטיפול בשלב משברי במחזור חיים של סכסוכים מסוגים שונים ברמות חברתיות שונות: סכסוכים בין־ אישיים, סכסוכים בארגון, סכסוכים פנים ־קהילתיים ובין־קהילתיים, בישראל ובזירה הבין־לאומית. הסטודנטים והסטודנטיות זוכים להיחשף למחקרים עדכניים, המספקים תובנות וכלים רב־תחומיים שנמצאו יעילים במניעת הידרדרות מצבי משבר בסכסוכים לכדי דינמיקה הרסנית ביחסי הצדדים.

במסלול זה נלמדים קורסי הליבה של תוכנית האם ובנוסף ארבעה קורסים ייעודים רק לתלמידי המגמה וקורס בחירה ייעודי של סדנה למו"מ משברי. . בנוסף, הסטודנטים במגמה ילמדו קורסי בחירה נוספים ממגוון קורסי הבחירה של התוכנית (ראו פירוט הלימודים במגמה בהמשך). במסגרת מסלול זה חובה לכתוב עבודה סמינריונית במסגרת הקורס "פרויקט שטח" שהינו ייעודי למגמה.

השלמת הלימודים בהצלחה במגמה, מזכה בתואר שני אוניברסיטאי בתוכנית לניהול ויישוב סכסוכים ומו"מ במגמה ללימודי ניהול משברים.

מקבץ קורסי בחירה באשכול הגישור הרב תחומי (לימודים במסלול עם תזה וללא תזה)

הלימודים באשכול הגישור הרב־תחומי מתאימים למועמדים ולמועמדות מרקע אקדמי ומקצועי מגוון המבקשים לרכוש את שפת הגישור; אשכול זה מתאים גם למגשרים מנוסים וגם למגשרים בתחילת דרכם. הרקע התאורטי הנלמד בתוכנית מהותי להבנה עמוקה של קונפליקטים, להבנת התנהגויות של אנשים במצבי קונפליקט ולהכרת מודלים שונים להתמודדות עם מצבי אי הסכמה מורכבים. ההתנסות המעשית בתוכנית מלווה בניתוח רפלקטיבי מעמיק, אשר תורם למגשרים ותיקים ומנוסים בהבנת התהליכים שהתרחשו בחדר הגישור מנקודות מבט שונות. מגשרים רבים שסיימו את התוכנית העידו כי הלימודים שיפרו את יכולותיהם המקצועיות באופן מהותי, בזכות מגוון הקורסים הרחב והבין־תחומי שנחשפו אליהם בתוכנית.

סדנת הכשרה בגישור 

התוכנית מציעה כקורס בחירה, סדנה מרוכזת בגישור בהקשרים סביבתיים שונים כולל יחסים בין-אישיים, עבודה, קהילה וכדו'. בסיום הסדנה תוענק תעודת מגשר על-פי המתכונת המומלצת על-ידי ועדת גדות, משרד המשפטים. הסדנה כרוכה בתשלום נוסף מעבר לתשלום שכר לימוד.

תנאי קבלה 

לתואר שני עם תזה רשאים להגיש מועמדות בוגרי תואר ראשון מכל תחומי הידע עם ממוצע ציונים של 85 לפחות.

לתואר שני ללא תזה רשאים להגיש מועמדות בוגרי תואר ראשון מכל תחומי הידע עם ממוצע ציונים של 80 לפחות.

התוכנית תשקול את המועמדות של מספר מצומצם של מועמדים החורגים במעט מהממוצע הנדרש, אם הם בעלי נתונים אישיים שיכולים לתרום לרב-גוניות התוכנית. התוכנית שומרת לעצמה את הזכות לזימון המועמד לראיון. המועמדים יתבקשו להגיש מכתבי המלצה וכן דוגמאות לכתיבה אקדמית שלהם (כגון עבודות סמינריוניות).

השלמות 

ידע בסיסי בתחום המשפט (כפי שנלמד במסגרת אקדמית) חיוני כחומר רקע בלימודי ניהול ויישוב סכסוכים. מי שאין לו ידע מסודר בתחום זה נדרש להשתתף בקורס 27706 "יסודות המשפט", בשנת הלימודים הראשונה לתואר, ולהשיג ציון מינימלי של 75 בקורס.
 

מכסת השעות והסמינריונים

מסלול א' – עם עבודת מחקר (תזה) 

18 ש"ש (שעות שבועיות) (36 נ"ז - נקודות זכות) כמפורט להלן (יתכנו שינויים בקורסים הנדרשים):

קורסי חובה עיוניים - 7 ש"ש (14 נ"ז) 
קורסים המתמקדים בגישות פוליטיות ודיפלומטיה, גישות פסיכולוגיות-חברתיות וגישות משפטיות, מהווים את התשתית האינטלקטואלית ללימודי קונפליקט וניהול או יישוב סכסוכים

קורסי חובה במתודולוגיה - 3 ש"ש (6 נ"ז) 
סדנה לכתיבת עבודת מחקר וקורס בשיטות מחקר יסייעו לסטודנטים בעריכת מחקר תזה וכתיבת מחקר התזה

חובה לסיים את כל לימודי החובה בשנת הלימודים הראשונה, למעט סדנה לכתיבת עבודת מחקר שתתקיים בסמסטר א' בשנה ב'.

קורסי בחירה - 8 ש"ש (16 נ"ז) 
חטיבה זו כוללת מגוון של קורסים העוסקים בהיבטים שונים של ניהול ויישוב סכסוכים. רשימת קורסי הבחירה משתנה מדי שנה. מומלץ לפנות לתוכנית ולהתעדכן ברשימת הקורסים.

עבודת המחקר 

ביצוע מחקר בהדרכת מנחה אקדמי מתאים.

הוראות לכתיבת עבודת הגמר 

כתיבת העבודה היא בכפוף לתקנון בית-הספר ללימודים מתקדמים (פרטים בפרק המבוא) ועל-פי ההוראות המפורסמות באתר התוכנית ללימודי ניהול ויישוב סכסוכים ומשא ומתן.

בחינת גמר 

בחינת הגמר בעל-פה תתבסס על עבודת הגמר ועל הביבליוגרפיה ששימשה כבסיס לעבודת המחקר.

לימודי יהדות 

על-פי הדרישות הכלליות לתואר שני (ראו בפרק המבוא).

 

הצעת מחקר יש להגיש עד סוף שנת הלימודים הראשונה 
ולא יאוחר מסוף סמסטר א' של שנת הלימודים השנייה.

  

מסלול ב' – ללא עבודת מחקר (ללא תזה) 

מכסת השעות והסמינריונים

20 ש"ש (40 נ"ז) כמפורט להלן:

קורסי חובה עיוניים - 9 ש"ש (18 נ"ז) ייתכנו שינויים בקורסים הנדרשים. קורסים המתמקדים בגישות פוליטיות ודיפלומטיה, גישות פסיכולוגיות-חברתיות וגישות משפטיות, מהווים את התשתית האינטלקטואלית ללימודי קונפליקט וניהול או יישוב סכסוכים.

חובה לסיים את כל לימודי החובה בשנת הלימודים הראשונה באוניברסיטה, חוץ מפרויקט השטח.

קורסי בחירה 11- ש"ש (22 נ"ז) 
חטיבה זו כוללת מגוון של קורסים העוסקים בהיבטים שונים של ניהול ויישוב סכסוכים. רשימת קורסי הבחירה משתנה מדי שנה. מומלץ לפנות לתוכנית ולהתעדכן ברשימת הקורסים.

פרויקט שטח (כחלק מקורסי החובה במסלול ללא תזה) - 2 ש"ש (4 נ"ז) התמחות של 40 שעות במחלקה, בארגון, בעמותה, בחינוך, בגישור או בפרקטיקה אחרת העוסקת בניהול משא ומתן או בניהול וביישוב סכסוכים. בסיום פרויקט ההתמחות, הסטודנטים יכתבו את עבודת השטח המסכמת את פעילותם. עבודה זו הינה גם סמינריון.

במסגרת פרויקט השטח הסטודנטים מתבקשים לקחת חלק בפעילות של 40 שעות בארגון שבחרו, להשתתף או להשקיף על ניהול  של דיאלוג, יישוב סכסוכים או משא ומתן.

 

המגמה ללימודי ניהול משברים - מסלול ב' (ללא תזה) בלבד.

מכסת השעות והסמינריונים

20 ש"ש (40 נ"ז) כמפורט להלן:

קורסי חובה עיוניים - 13 ש"ש (26 נ"ז)

קורסי חובה יעודים למגמה (כחלק מקורסי החובה במסלול ללא תזה) ל- 9 ש"ש (18 נ"ז) קורסי חובה עיוניים בתוכנית האם נוספו 4 ש"ש (8 נ"ז) קורסים המהווים תשתית הלימודים ומטרתם לספק היכרות עם תחום בין-תחומי זה של ניהול ויישוב סכסוכים עם תיאוריות וכלים מעשיים בטיפול במצבי משבר בסכסוכים מסוגים שונים.

פרויקט שטח (כחלק מקורסי החובה במסלול ללא תזה) - 2 ש"ש (4 נ"ז) התמחות בתחום ניהול המשברים ברמות שונות והגשת עבודה סמינריונית בתחום הנבחר.

קורסי בחירה - 7 ש"ש (14 נ"ז) - מתוך חטיבת קורסי הבחירה של תוכנית האם, ובנוסף קורס בחירה יעודי למגמה - סדנה למשא ומתן בעת משבר. לקורס נדרש קורס קדם - סדנה למו"מ שנלמדת בחופשה בין הסמסטרים..

לימודי יהדות 

על-פי הדרישות הכלליות לתואר שני (ראו בפרק המבוא)

בחינת גמר 

במסלול זה עבודת השטח, שנכתבת לאחר ביצוע פרויקט השטח, מהווה סיכום אינטגרטיבי של הלימודים לתואר שני ובכך מהווה גם בחינת גמר.
 

תואר שלישי 

תוכנית הלימודים*  

א.  סטודנטים בעלי תואר שני עם תזה שלא בתחום ניהול ויישוב סכסוכים, המתקבלים ללימודי תואר שלישי בתוכנית נדרשים ללמוד את קורסי החובה הבאים

 1. גישות ומודלים ביישוב סכסוכים בין-לאומיים (27737) – 2 ש"ש (4 נ"ז) 

בין נושאי הקורס: אסטרטגיות לניהול סכסוכים, תורת המשחקים, משא ומתן, תיווך, מניעת סכסוכים, התפייסות ועוד

 1. גישות חברתיות-פסיכולוגיות למשא-ומתן ולתהליכי יישוב סכסוכים (27700) – 2 ש"ש (4 נ"ז) 

תרומת הפסיכולוגיה החברתית להבנתם של סכסוכים ודרכי ההתמודדות עמם

 1. דרכים חלופיות ליישוב סכסוכים (277046)  - 1.5 ש"ש  (3 נ"ז) 

הקורס יבחן באופן היסטורי את תפקיד יישוב סכסוכים במשפט וידגים שינויים בתפישת הגישור והשפיטה ויחסם זה לזה על רקע ניתוח תרבותי של היחסים בין תחומים אלה

 1. סמינר בין-תחומי אינטגרטיבי (277010) – 1.5 ש"ש (3 נ"ז) 

קורס זה מארח חוקרים ואנשי שטח המציגים את עבודותיהם בנושאים שונים הקשורים לתחום יישוב סכסוכים

 1. סמינר לדוקטורנטים (27752) (ללא נ"ז) - חובת השתתפות במהלך כל תקופת לימודי הדוקטורט
 1. שיטות מחקר - (277420) 2 ש"ש (4 נ"ז) חובת השתתפות למי שלא למד קורס זה בתואר השני

 * ייתכנו שינויים בקורסים הנדרשים 
 

בנוסף, במסגרת לימודי הדוקטורט יש ללמוד לפחות 3 קורסים סמסטריאליים. בחירת הקורסים תעשה בתיאום עם המנחה ובאישור ראש התוכנית

במשך יתר שנות הלימודים הציפייה היא להשתתף בסמינר הבין-תחומי האינטגרטיבי הנערך בתוכנית

ב.  סטודנטים בעלי תואר שני עם תזה בניהול ויישוב סכסוכים, שהתקבלו למסלול הרגיל לתואר שלישי, נדרשים ללמוד לפחות 3 קורסים סמסטריאליים. בחירת הקורסים תעשה בתיאום עם המנחה ובאישור ראש התוכנית. בנוסף, יש להירשם לסמינר לדוקטורנטים 27725 (ללא נ"ז), וקיימת ציפייה כי הסטודנטים ישתתפו בסמינר הבין-תחומי האינטגרטיבי הנערך בתוכנית במשך כל שנות הלימוד לדוקטורט ואף בכנסים שהתוכנית מארגנת

    ג. חובה לסיים את כל לימודי החובה בשנת הלימודים הראשונה

  

התוכנית דורשת מחקר בנושא ניהולם ויישובם של סכסוכים מסוגים שונים, שבדרך כלל ושמעוגן בתחום או בתחומים הבאים

 1. מדעי המדינה, דיפלומטיה ויחסים בין-לאומיים
 1. משפטים, גישור
 1. סוציולוגיה, פסיכולוגיה, עבודה סוציאלית, חינוך ויחסי עבודה
 1. היסטוריה, רטוריקה, פילוסופיה ולימודי היהדות
 1. מחקר על יישום ויעילות של המודלים השונים מתחום יישוב סכסוכים בכל אחד מהתחומים הרשומים דלעיל

עם זאת, בתוכנית בין-תחומית, סטודנטים יכולים להציע מחקר בתחום אחר וכל בקשה תיבדק לגופה
 

תנאי הקבלה לתואר שלישי

 • ציון 85 ומעלה בתזה בתואר השני
 • חובה למתעניינים בלימודים לתואר שלישי טרם הגשת המועמדות לעיין בחוברת פרטי-מידע של לימודי התואר השלישי מטעם בית-הספר ללימודים מתקדמים של האוניברסיטה
   
 • עבודת המחקר של הדוקטורט הינה היבט מרכזי של התוכנית לתואר שלישי ולכן מציאת מנחה פוטנציאלי וקבלת הסכמה בכתב מטעמו להנחיה הם תנאים הכרחיים להגשת מועמדות ללימודי דוקטורט בתוכנית
   
 • מילוי שאלון אישי המפרט נושא המחקר וצירוף חו"ד ממליצים עפ"י שאלון שיימסר ע"י התוכנית​​​​​ 

למידע נוסף מומלץ ליצור קשר עם מרכזת התוכנית טרם הגשת המועמדות. הוועדה המחלקתית לתואר שלישי תדון במועמדותכם ותעביר המלצתה לבית-הספר ללימודים מתקדמים

 


לקבלת פרטים נוספים

ניתן לפנות לתוכנית בטלפון 03-5318043, בדוא"ל
 ובאתר המחלקה ללימודי ניהול ויישוב סכסוכים ומשא ומתן 

 

 

תאריך עדכון אחרון : 25/01/2024