מדעי המוח

תואר שני    

קיים מסלול א' בלבד (עם עבודת מחקר)   
 

מבוא   

תעלומת המוח ופעולתו היא אחת השאלות אשר העסיקו מדענים מאז ומעולם.   
ההתקדמויות המדעיות והטכנולוגיות החדשניות של המאה ה-21 פותחות בפנינו צוהר נדיר להבנת המנגנונים הפיזיולוגיים והחישוביים שדרכם המוח מכוון את האופן בו אנו תופסים את העולם ופועלים בתוכו.   

הבנת רזי המוח דורשת גישה רב-תחומית ושילוב של מומחיות וכלים מאסכולות שונות:    
פיזיקה, ביולוגיה, מדעי המחשב, הנדסה, פרמקולוגיה, פסיכולוגיה, בלשנות ומתמטיקה.   

מסלול לימודי תואר שני בחקר המוח מעניק הכשרה רב-תחומית מקיפה וכן ניסיון מחקרי מעשי בחקר המוח. המרכז מציע מגוון רחב של מעבדות, המשתמשות בשיטות מחקר מתקדמות ועוסקות הן במדע הבסיסי והן במחקר קליני בתחום מדעי המוח. בוגרי מסלול לימודי תואר שני במדעי המוח יוכלו להשתלב בחוד החנית של המחקר: באקדמיה, בתעשייה ובעולם הקליני.   
 

דרישות מוקדמות   

 1. תוכנית תואר שני בחקר המוח פתוחה לסטודנטים מצטיינים בעלי תואר ראשון בממוצע 85 ומעלה בתחומים הבאים: מדעי המוח, מדעי המחשב, מדעי החיים, פיזיקה, פסיכולוגיה, מתמטיקה, הנדסה. סטודנטים מרקע אקדמי אחר, אשר אינו תואם את הרשום מעלה, יכולים לפנות למחלקה לצורך בחינת התאמתם לשנת השלמות.    
 1. 2 מכתבי המלצה מממליצים מהאקדמיה היכולים להעיד על יכולת מחקרית ואקדמית.    
 1. ראיון קבלה אישי.   
 1. מבחן סף במתמטיקה (בהתאם לשיקול והחלטת ועדת הקבלה).   
 1. רקע רב תחומי מהווה יתרון. 
   

תוכנית הלימודים   

תוכנית תואר שני במדעי המוח כוללת שני מרכיבים עיקריים: השתתפות בקורסים וכתיבת תזה.   

על הסטודנטים בתכנית לצבור מינמום 24 נ"ז לתואר.   
כל שינוי במספר נקודות הזכות כפוף לאישור המחלקה ובית הספר ללימודים מתקדמים.   

משך התוכנית: שנתיים.   

התוכנית מותאמת אישית לכל סטודנט, על בסיס הרקע האקדמי שלו והעניין המדעי. הסטודנטים ישלימו קורסי קדם בהתאם לרקע האקדמי הספציפי וכן קורסי חובה אשר מתוכם לפחות 4 קורסי ליבה.   

מעבר בחינות הקורסים בציון סף של 75 כאשר הממוצע השנתי חייב להיות 80 לפחות.   

קורסי קדם   

תלמידים במסלול לימודי תואר שני בחקר המוח אשר מתחילים את לימודיהם ללא כל הרקע הנדרש ייקחו קורסי קדם במהלך שנת הלימודים הראשונה, בהתאם לרקע האקדמי שלהם:  
1. נוירוביולוגיה    
2. מבוא לשפת תכנות פייתון   
3. מתמטיקה   

קורסי ליבה   

סטודנטים במסלול לימודי תואר שני במדעי המוח נדרשים לקחת לפחות קורס ליבה אחד מתוך כל אחד משלושת תחומי היסוד של מדעי המוח.  

 • חטיבה חישובית   
   *רשתות עצביות ולמידה עמוקה   
  * ניתוח אותות ונתונים   
   סטטיסטיקה ושיטות סטטיסטיות בחקר המוח  
    
 • חטיבה ביולוגית   
  * נושאים מתקדמים בנוירופיזיולוגיה של מערכות   
  * הנוירוכימיה של הסינפסות   
    
 • חטיבה קוגניטיבית   
  *  חקר הקוגניציה והמוח במאה ה-21   
  * דימות מוחי של תפקודי שפה   

קורסי חובה ובחירה   

 • השתתפות בסמינר המחלקתי.   

קורסי בחירה 

בכל שנה ניתנים קורסי בחירה מגוונים על ידי חוקרי המרכז, הנותנים הזדמנות לסטודנטים להעמיק את הידע והמיומנויות שלהם בתחומי מחקר שונים.   

*חלק מן הקורסים בתכנית מועברים בשפה האנגלית וזאת על פי שיקול דעת של המחלקה.   

כתיבה והגשת עבודת תזה במסגרת לימודי תואר שני במדעי המוח:   

סטודנטים במסלול לימודי תואר שני במדעי המוח יבצעו עבודת מחקר באחת המעבדות המשויכות למרכז לחקר המוח . יש לסיים את התזה עד סוף השנה השניה. 

 

הוראות לכתיבת עבודת גמר   

ראו תקנון בית הספר ללימודים מתקדמים בפרק המבוא.   
 
 

בחינת הגמר  

בחינת הגמר תתבסס על עבודת הגמר ועל הביבליוגרפיה ששימשה כבסיס לעבודת המחקר.   
 

ידיעת שפות   

אנגלית לתואר שני (פרטים על מבחני המיון, רמות הקורסים שייקבעו והקריטריונים למתן פטור לזכאים – ראו בפרק המבוא).   
 

לימודי יהדות  

 על פי הדרישות הכלליות לתואר השני (ראו פרק המבוא).   

   

הצעת מחקר יש להגיש עד סוף שנת הלימודים הראשונה   
ולא יאוחר מסוף סמסטר א' של שנת הלימודים השנייה.   

    

 
 
מדעי המוח במגמת "מדעי הנתונים"   

קבלה למגמה   

המסלול פתוח לתלמידים שעומדים בקריטריונים לקבלה לתוכנית לתואר שני במדעי המוח, אשר עמדו במבחן פטור במתמטיקה. כמו כן, דרישת קדם לתוכנית היא יכולת תכנות טובה בפייתון.   

חובות למידה   

יש ללמוד במהלך התואר השני סה״כ 28 נ"ז.  
 

תוכנית לימודים   

קורסי חובה למגמה   

רשתות עצביות ולמידה עמוקה 4 נ"ז + 2 נ"ז תרגול.  
ניתוח אותות ונתונים 4 נ"ז + 2 נ"ז תרגול.  
סמינריון מדעי הנתונים 2 נ"ז.  
סדנא יישומית במדעי הנתונים 2 נ"ז.  

בנוסף, על תלמידי המגמה ללמוד שני קורסי ליבה נוספים במדעי המוח: אחד מהמקבץ הקוגניטיבי, ואחד מהמקבץ הביולוגי.   

 

מקבץ ביולוגי   
לסטודנטים עם רקע במדעי המוח:  
* הניורוכימיה של הסינפסות - 3 נ"ז.  
* ניורופיזיאלוגיה – 4 נ"ז.  

לסטודנטים ללא רקע קודם במדעי המוח:   
* מבוא לניורוביולוגיה – 4 נ"ז.  

מקבץ קוגניטיבי   
* דימות מוחי של תפקודי שפה – 4 נ"ז.  
* חקר הקוגניציה והמוח במאה ה- 21 - 2 נ"ז.  

קורסי בחירה 

בנוסף, יש לקחת קורסי בחירה בהיקף של 4 נ"ז לכל הפחות מתוך מכלול הקורסים המוצעים במחלקה ובהתאם לתחום המחקר.  

חובות מחלקתיות   

השתתפות בסמינר המחלקתי - 2 נ"ז.  

תנאי מעבר לשנה ב׳   

בתום שנה א' ייבחנו ההישגים האקדמיים בקורסים.  לאחר דיון בוועדה לתארים מתקדמים יאושר מעבר לשנה ב' להמשך לימודים.   

 
 
מדעי המוח במגמת מדעי הנתונים - תואר משותף עם אוניברסיטאות באירופה  

המרכז הרב תחומי לחקר המוח פתח תכנית תואר שני במדעי המוח - מגמת מדעי הנתונים עם מספר שותפים באירופה:  
אוניברסיטת ליסבון בפורטוגל.  
אוניברסיטת פדובה באיטליה.  

מטרת התוכנית הינה הכשרת מדעני מוח בעלי ידע ומיומנות נרחבים בעיבוד נתונים תוך שילוב ידע והתמחויות של שתי האוניברסיטאות השותפות.  

תואר משותף לשתי אוניברסיטאות הוא דרך לשלב כוחות ולהציע לסטודנטים ולסטודנטיות את ההשכלה הטובה ביותר בתחומי העניין שלהם. עבור הסטודנטים הישראלים זוהי הזדמנות לשלב לימודים באחד מהמוסדות האקדמיים המובילים באירופה.   

התוכנית החדשה חושפת את התלמידים לרעיונות חדשים, פרדיגמות מדעיות חדשות, דרכים חדשות למחקר, ובאופן כללי, דרכים חדשות לעשות מדע. נוסף על כך התוכנית מפגישה את התלמידים והתלמידות עם מומחים בתחום המחקר משני המוסדות האקדמיים, מה שמרחיב באופן טבעי את קשת הידע והרעיונות אשר אליהם ייחשפו. הסטודנטים יבלו את השנה הראשונה שלהם בתוכנית המאסטר באוניברסיטת בר-אילן ואת השנה השנייה באוניברסיטה השותפה באירופה.    

התוכנית מתמקדת בשילוב בין מדעי המוח ובין מדעי הנתונים (Data Science), שני תחומים מבוקשים המתפתחים במהירות בשנים האחרונות ונוגעים לתחומי חיים רבים ומגוונים, מבנקאות ותעשייה ועד בריאות ומחקר חברתי. לימודי מדעי המוח מבוססים על עיקרון של הקניית בסיס ידע רב-תחומי במדעי החיים, מדעי ההתנהגות, שפה, מדעי המחשב, פיזיקה, כימיה, מתמטיקה ופילוסופיה לצד קורסים ייעודיים ומעמיקים בחקר מערכת העצבים של אנשים ובעלי חיים; בלימודי מדעי נתונים נחשפים למגוון טכנולוגיות מתקדמות, לרבות שפות תכנות, פלטפורמות לבינה מלאכותית ולמידת מכונה. התוכנית מקנה מיומנויות טכנולוגיות מתקדמות לניהול ועיבוד וניתוח Big Data.   

נושאי הלימוד בתוכנית החדשה כוללים קורסים מתקדמים בתחומים אלו הן בבר-אילן והן באוניברסיטאות השותפות.   

תנאי קבלה   

התוכנית הבינלאומית הינה רב-תחומית ומקבלת מועמדים ומועמדות לתואר מוסמך לפי אותם תנאי הקבלה של המרכז הרב-תחומי לחקר המוח: בוגרי תואר ראשון במדעי המוח, מדעי המחשב, מדעי החיים, פיזיקה, כימיה, פסיכולוגיה, מתמטיקה והנדסה. במהלך שנת הלימודים הראשונה ללימודים ובהתאם לעמידה בתנאי הסף של הקורסים,  יוכל מועמד לבקש לבצע את שנת הלימודים השנייה באחת מן האוניברסיטאות השותפות.  

התואר יילמד כולו באנגלית.   

   

תואר שלישי   

מסלול לימודי תואר שלישי במדעי המוח מעניק הכשרה רב-תחומית מקיפה וכן נסיון מחקרי מעשי בחקר המוח. המרכז מציע מגוון רחב של מעבדות, המשתמשות בשיטות מחקר מתקדמות ועוסקות הן במדע הבסיסי והן במחקר קליני בתחום מדעי המוח. בוגרי הדוקטורט במדעי המוח יוכלו להשתלב בחוד החנית של המחקר: באקדמיה, בתעשייה ובעולם הקליני.   

תנאי הקבלה לתואר שלישי במדעי המוח:   

דרישות מוקדמות   

 1. תוכנית תואר שלישי בחקר המוח פתוחה לסטודנטים מצטיינים בעלי תואר ראשון ו/או תואר שני בממוצע 85 ומעלה בתחומים הבאים:   
  מדעי המוח, מדעי המחשב, מדעי החיים, פיזיקה, פסיכולוגיה, מתמטיקה, פילוסופיה הנדסה.   

(מועמדים בעלי רקע מתחומים אחרים – אנא פנו אלינו להתייעצות).   

שני מכתבי המלצה מממליצים מהאקדמיה היכולים להעיד על יכולת מחקרית ואקדמית.   

 1. ראיון קבלה אישי.   
 1. מבחן סף במתמטיקה (בהתאם לשיקול והחלטת ועדת הקבלה)   
 1. רקע רב תחומי מהווה יתרון.   

  
ניתן להשתלב בתוכנית ללימודי דוקטורט במדעי המוח במתכונת של דוקטורט במסלול רגיל, מסלול משולב של מוסמך ודוקטורט ומסלול דוקטורט ישיר.    

המסלול המשולב לדוקטורט הינו מסלול שאורכו 6 שנים,  המיועד לסטודנטים מצטיינים בוגרי תואר ראשון (ציון 85 ומעלה). במהלך המסלול הסטודנטים משלימים תואר מוסמך + דוקטורט במדעי המוח.לתנאי הקבלה למסלול המשולב לחץ כאן.   

המסלול לדוקטורט רגיל  הינו מסלול של 5 שנים, המיועד לסטודנטים מצטיינים בעלי תואר שני (ציון 85 ומעלה).   

   המסלול הישיר לדוקטורט - מיועד לבוגרי תואר ראשון בממוצע של 90 ומעלה. 

דרישות התוכנית ללימודי דוקטורט במדעי המוח:   

התוכנית ללימודי תואר שלישי במדעי המוח כוללת שני מרכיבים עיקריים: השתתפות בקורסים וכתיבת עבודת דוקטורט.   

קורסי קדם:   

תלמידים במסלול לימודי תואר שלישי בחקר המוח אשר מתחילים את לימודיהם ללא כל הרקע הנדרש ייקחו קורסי קדם במהלך שנת הלימודים הראשונה, בהתאם לרקע האקדמי שלהם:   

 • נוירוביולוגיה    
 • מבוא לשפת תכנות  פייתון     
 • מתמטיקה   

קורסי ליבה:   

סטודנטים במסלול לימודי דוקטורט במדעי המוח נדרשים לקחת 6 קורסי ליבה המוצעים משלושת תחומי היסוד של מדעי המוח.   

חטיבה חישובית   

 • רשתות עצביות ולמידה עמוקה   
 • ניתוח אותות ונתונים   
 • סטטיסטיקה ושיטות סטטיסטיות בחקר המוח.  

חטיבה ביולוגית   

 • נושאים מתקדמים בנוירופיזיולוגיה של מערכות   
 • הנוירוכימיה של הסינפסות   

חטיבה קוגניטיבית   

 • חקר הקוגניציה והמוח במאה ה-21   
 • דימות מוחי של תפקודי שפה   

 
קורסי חובה ובחירה:  

 • השתתפות בסמינר המחלקתי.    
    
 • קורסי בחירה בהיקף כולל של 16 נ"ז נוספים: בכל שנה ניתנים קורסי בחירה מגוונים על ידי חוקרי המרכז, הנותנים הזדמנות לסטודנטים להעמיק את הידע והמיומנויות שלהם בתחומי מחקר שונים.   

*חלק מן הקורסים בתכנית מועברים בשפה האנגלית וזאת על פי שיקול דעת של המחלקה.   

מעבר בחינות הקורסים בציון סף של 80 כאשר הממוצע השנתי חייב להיות 85 לפחות.   

    
הוראות לכתיבת עבודת גמר   

ראו תקנון בית הספר ללימודים מתקדמים בפרק המבוא.   

בחינת הגמר   

בחינת הגמר תתבסס על עבודת הגמר ועל הביבליוגרפיה ששימשה כבסיס לעבודת המחקר.   

לימודי יהדות   

על פי הדרישות הכלליות לתואר השלישי (ראו פרק המבוא).   

    

   
לקבלת פרטים נוספים   

 ניתן לפנות בטלפון 03-5317755, בדוא"ל ובאתר המרכז  

    

תאריך עדכון אחרון : 26/02/2024