חובות הלימודים: קורסי התמחות, לימודי השלמה, לימודי יסוד ביהדות וידיעת שפות

הוועדה המחלקתית לתארים מתקדמים תמליץ בפני בית הספר ללימודים מתקדמים על תוכנית הלימודים של המועמדים. אם יש למחלקה תוכנית לימודים כללית לתואר שלישי, שאושרה על-ידי בית הספר ללימודים מתקדמים, אין צורך באישור תוכנית לימודים למועמד/ת מסוים/ת. עם זאת, הוועדה המחלקתית רשאית לבקש מבית הספר ללימודים מתקדמים לפטור מועמדים מקורסים הכלולים בתוכנית הלימודים הכללית או להוסיף קורסים. בכל מקרה, נדרשת השתתפות במכסת קורסים של 12 נ"ז לפחות הכוללים בין היתר קורסי סמינר/קולקווים.  

תאריך עדכון אחרון : 26/02/2024