שפה זרה

הוועדה המחלקתית רשאית לדרוש מהסטודנטים ללמוד שפה זרה נוספת על אנגלית, ברמה בסיסית או מוגברת, בהתאם לדרישות המחקר.

הנהלים להוכחת ידיעה בשפות זרות ייקבעו על ידי הוועדה המחלקתית.

על הסטודנטים למלא דרישות סעיף זה לכל המאוחר במהלך שנת הלימודים שאחרי אישור תכנית המחקר. 

תאריך עדכון אחרון : 25/01/2024