שיפוט העבודה

שיפוט העבודה

שיפוט עבודות הדוקטור הינו באחריות בית הספר ללימודים מתקדמים.

  1. שיפוט על ידי שופט פנים וחוץ – שליחת העבודה לשופטי פנים וחוץ יעשה על ידי בית הספר ללימודים מתקדמים, כמפורט בתקנון, סעיף 10(1). על שופטי העבודה להיות בדרגת מרצה בכיר ומעלה במסלול הרגיל.
  2. שיפוט על ידי ועדה מלווה כמפורט בפרק ועדה מלווה.
  3. הוועדה המחלקתית רשאית לדרוש מהסטודנטים להגן על עבודת הדוקטור, בין אם עברה שיפוט על ידי שופטי פנים וחוץ ובין אם נשפטה על ידי הוועדה המלווה.

תאריך עדכון אחרון : 25/01/2024