עבודה שוות-ערך לתזה במתכונת מאמרים

קווים מנחים להגשת עבודה שוות-ערך לתזה בפורמט של מאמר

הצעת המחקר תוגש ותישפט כמקובל במחלקה.

עבודה שוות הערך תכלול מאמר שהוגש לפרסום בכתב עת המדורג B או Q2 ומעלה (יש להוסיף אישור מכתב העת על ההגשה). יש לציין במאמר את השיוך האקדמי של הסטודנט למחלקה הרלוונטית ולאוניברסיטת בר-אילן.

אורך המאמר יהיה כמקובל בכתבי עת במקצוע.

הסטודנט חייב להיות שותף מרכזי בביצוע המחקר ובכתיבת המאמר. לעבודה שוות הערך יצורף מכתב מטעם המנחה, המעיד על תרומת הסטודנט לכל אחד משלבי העבודה על המאמר.

בשל העובדה שמספר המילים המצומצם הנדרש בדרך כלל בכתב עת אינו מאפשר לעיתים הרחבות נדרשות, עבודת שוות הערך תכיל חלקים נוספים שיביאו לידי ביטוי את כל היבטי העבודה על הנושא:

  • סקירה ביבליוגרפית מורחבת כמקובל בעבודת תזה, ורשימה ביבליוגרפית מתאימה. (אם המאמר כולל סקירה בהיקף נרחב, אין בכך צורך).
  • אם המאמר אינו מציג את המתודולוגיה באופן נרחב ומפורט, יצורף חלק כזה לעבודה שוות הערך.
  • בהתאם לצורך אפשר להוסיף פרק סיכום מורחב, הכולל השלכות אפשריות של המחקר, כיווני מחקר עתידיים ועוד.

עבודה שוות הערך תישפט באותו אופן שבו נשפטות עבודות תזה רגילות במחלקה.

תאריך עדכון אחרון : 25/01/2024