עבודה שוות-ערך לתזה במתכונת מאמרים

קווים מנחים להגשת עבודה שוות-ערך לתזה בפורמט של מאמר

עבודה שוות הערך תכלול מאמר שהוגש לפרסום בכתב עת המדורג A או B, Q1 או Q2 (יש להוסיף אישור מכתב העת על ההגשה).

הסטודנט/ית חייב/ת להיות שותף/ה מרכזי/ת בביצוע המחקר ובכתיבת המאמר. לתזה יצורף מכתב מטעם המנחה, המעיד על תרומת הסטודנט/ית לכל אחד משלבי העבודה על המאמר.

בשל העובדה שמספר המילים המצומצם הנדרש בדרך כלל במאמר בכתב עת אינו מאפשר לעיתים הרחבות נדרשות, ועל מנת לתת מענה לדרישות של עבודת מחקר משמעותית, עבודת שוות הערך תכיל חלקים נוספים שיביאו לידי ביטוי את כל היבטי העבודה על הנושא:

  • סקירה ביבליוגרפית מורחבת כמקובל בעבודת תזה, ורשימה ביבליוגרפית מתאימה .
  • הצגת המתודולוגיה באופן נרחב ומפורט.
  • פרק סיכום מורחב, הכולל השלכות אפשריות של המחקר, כיווני מחקר עתידיים ועוד.
  • אורך המאמר עצמו יהיה כמקובל בכתבי עת במקצוע.
    יש לציין במאמר את השיוך האקדמי של הסטודנט/ית למחלקה הרלוונטית ולאוניברסיטת בר-אילן.  
  • פרק סיכום מורחב, הכולל השלכות אפשריות של המחקר, כיווני מחקר עתידיים ועוד.
  • עבודה התזה תישפט באותו אופן שבו נשפטות עבודות תזה רגילות במחלקה.

 

תאריך עדכון אחרון : 06/06/2024