נושא העבודה

נושא העבודה

  • הסטודנטים אינם רשאים לשנות את נושא המחקר, לצמצמו או להרחיבו, ללא אישור הוועדה המחלקתית ובית הספר ללימודים מתקדמים.
  • אין לאשר בדיעבד הצעת מחקר עבור מחקר שכבר נעשה לפני קבלת הסטודנט/ית ללימודים לתואר שלישי באוניברסיטת בר-אילן.
  • העבודה יכולה להיות בנושא הקשור לנושא התזה שהסטודנט/ית כתב/ה במסגרת התואר השני, ובלבד שיהיה בה פיתוח מהותי של התזה.

תאריך עדכון אחרון : 25/01/2024