סדרי ההנחיה

סדרי ההנחיה

  1. הוועדה המחלקתית רשאית לדרוש מן הסטודנטים דו"ח על התקדמות עבודת המחקר בכל עת.
  2. מנחה שאינו רואה ברכה בלימודי ובעבודת הסטודנט יוכל להציע לוועדה המחלקתית להפסיק את לימודיו. על הוועדה המחלקתית להעביר את המלצותיה לבית הספר ללימודים מתקדמים.
  3. אם נבצר מן המנחה להמשיך בהדרכת הסטודנט, על הוועדה המחלקתית לעשות כל מאמץ על מנת למצוא מנחה אחר במקומו.
  4. אם לאחר מינוי המנחה לעבודת הדוקטור יתברר שאופי הנושא דורש מינוי של מנחה נוסף, תמנה הוועדה המחלקתית מנחה נוסף לאחר קבלת הסכמתו של המנחה הראשון. מינוי מנחה נוסף כאמור טעון אישור בית הספר ללימודים מתקדמים.

תאריך עדכון אחרון : 25/01/2024